กลับไปหน้า TFT ในสื่อ
ช่อง 3 Family : Good Morning Family News - ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ กับครอบครัวข่าว 3
26/02/2558


ช่อง 3 Family | Good Morning Family News
(On-Air: Feb 23, 2015)

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ทางรายการครอบครัวข่าว จากไทยทีวีสีช่อง 3 ช่อง Family (Good Morning Family News) ได้สัมภาษณ์ คุณตะ วิชิตพล ผลโภค ผู้ก่อตั้ง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ พร้อมกับ ?ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง? 2 ท่าน ได้แก่ ครูปอ ประภาคาร พิมพาสาร และครูยีราฟ สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร โดยทางรายการได้เจาะลึกถึงแรงบันดาลใจในการก่อตั้งมูลนิธิ และที่มาของการเข้าร่วมโครงการของคุณครูทั้งสอง ตลอดจนแนะนำรายละเอียดของโครงการ

http://youtu.be/Icy0LPcMqoQ?list=PL7m0x3dkJjRNaG63T3ANW0-UyJCgnQoJy?