กลับไปหน้า TFT ในสื่อ
TPBS | บ่ายโมงตรงประเด็น - ครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ กับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
06/06/2560
รายการบ่ายโมงตรงประเด็น ช่องไทยพีบีเอส
ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 


พบบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีส่วนร่วมในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของคุณครูเจิน ฐาปนีย์ ฤทธิ์เกิด ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 2 พร้อมบทสัมภาษณ์คุณครูเจิน ความคิดเห็นของคุณครูจิณชญา ทองเวียง คุณครูพี่เลี้ยงของครูเจินที่โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ที่มีต่อโครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และเรื่องราวของเด็กๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลง ทั้งในเชิงวิชาการ การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพ และการเล็งเห็นเป้าหมายชีวิตรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=1reNOKzZalc [นาทีที่ 7.45 เป็นต้นไป]