กลับไปหน้า TFT ในสื่อ
รายการพระอาทิตย์ LIVE - ประเด็นคนสร้างชาติผ่านการศึกษา
28/04/2560
รายการ พระอาทิตย์ LIVE #News1
ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

เสวนาในประเด็น "คนสร้างชาติผ่านการศึกษา" กับคุณ วุฒยา เจริญผล หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์, ธนะรัชต์ ไชยรัชต์, ศิรินทร์ ตั้งพรไพบูลย์ และฐานิตา ภูวนาถนรานุบาล ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รุ่นที่ 2

ที่มา: รายการ พระอาทิตย์ LIVE 28-04-60 #News1