กลับไปหน้า TFT ในสื่อ
ทรูปลูกปัญญา | รายการครูคลับ คลับของคุณครู - เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ ครูธีรุตม์ จุฑาพรพงศ์ (พุก)
08/11/2560
ทรูปลูกปัญญา รายการครูคลับ คลับของคุณครู
ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ครูธีรุตม์ จุฑาพรพงศ์ หรือครูพุก ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รุ่นที่ 3 สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ผ่านการอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 ในหัวข้อครูสอนคิด (Socratic Teaching) และกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ที่จัดโดยศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ เมื่อเดือนมีนาคมและเมษายน 2560 และได้นำ ความรู้และทักษะที่ได้มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน โดยนำมาปรับใช้กับเทคนิคการกำจัดจุดอ่อนเรื่องการแปลภาษาอังกฤษของเด็กๆ ครูพุกเลือกใช้วิธีส่งเสริมให้เด็กๆ รู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล เสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษของเด็กๆ ให้แน่น และใช้การตั้งคำถามที่กระตุ้นให้เกิดการคิดต่อยอด ทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองทำได้ จนอยากลองสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายยิ่งขึ้น

ที่มา: ทรูปลูกปัญญา ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา CEPchannel