กลับไปหน้า TFT ในสื่อ
ทรูปลูกปัญญา | รายการครูคลับ คลับของคุณครู - Think Pair Share ครูชลาลัย เจนกระบวน (เกด)
04/12/2560
ทรูปลูกปัญญา  | รายการครูคลับ คลับของคุณครู - Think Pair Share ครูชลาลัย เจนกระบวน (เกด)
-------------------
ทรูปลูกปัญญา รายการครูคลับ คลับของคุณครู
ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560หนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่ได้ผลคือการช่วยกันเรียนรู้ ครูเกด ชลาลัย เจนกระบวน ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จึงส่งเสริมให้เด็กๆ ใช้วิธี Think Pair Share ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มา: ทรูปลูกปัญญา ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา CEPchannel