กลับไปหน้า TFT ในสื่อ
ช่องไทยพีบีเอส | รายการสามัญชนคนไทย ตอน โรงเรียนขยายโอกาส
12/01/2561
ช่องไทยพีบีเอส | รายการสามัญชนคนไทย ตอน โรงเรียนขยายโอกาส


รายการสามัญชนคนไทย ช่องไทยพีบีเอส
ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

เด็กบางคน อาจจะไม่มีหัวทางด้านคณิตศาตร์ ภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่ภาษาไทย เมื่อไม่โดดเด่นในโรงเรียน หลายคนจึงถูกผลักไปเป็นเด็กหลังห้องที่คุณครูมองข้ามไป แต่เด็กแต่ละคนแตกต่างหลากหลายมากกว่านั้น ที่ชุมชนแออัดคลองเตย จึงมีกลุ่มคนเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ที่พยายามให้โอกาสเด็กๆ ได้แสดงออกและเรียนรู้ผ่านการเล่นดนตรีและศิลปะ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษานอกห้องเรียน นอกจากนั้น ยังมีคนอีกหลายกลุ่ม ที่อาสาไปเป็นคุณครูตามความถนัดของตัวเอง เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส

ชมย้อนหลังได้ที่ รายการสามัญชนคนไทย