กลับไปหน้า TFT ในสื่อ
FM 96.5 คลื่นความคิด อสมท | รายการวิทยุ Goodnight Variety
22/01/2561
FM 96.5 คลื่นความคิด อสมท | รายการวิทยุ Goodnight Variety
ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561สัมภาษณ์ ฐานวีร์ พงศ์พศวัต (ลิ้ง) ศิษย์เก่าผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 ปี 2015 สอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่่งปัจจุบันทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Talent Acquisition Associate) มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

ฟังย้อนหลังได้ที่ Good Night Variety