กลับไปหน้า TFT ในสื่อ
Line Today | เด็กสมัยนี้สอนยากหรือครูสอนไม่เป็น
23/01/2561

Line Today | เด็กสมัยนี้สอนยากหรือครูสอนไม่เป็น

เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

สัมภาษณ์ ทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล หรือ สกาย ศิษย์เก่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 2 เกี่ยวกับประเด็นการศึกษาไทย “จริงหรือที่เด็กไทยสอนยาก” และครูควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไรให้เหมาะกับความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Line Today