กลับไปหน้า TFT ในสื่อ
The Potential | เกิดเป็นครูไทย ต้องทำอะไรบ้าง?
07/03/2561The Potential | เกิดเป็นครูไทย ต้องทำอะไรบ้าง?
เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

16 มกราคม เป็นวันครูแห่งชาติ The Potential จึงส่งคำถามหาครูหลายโรงเรียนทั้งไกลและใกล้ศูนย์กลางที่ทำการด้านนโยบายการศึกษา ด้วยคำถามเดียวกันว่า ‘นอกจากสอนหนังสือ ครูไทยทำอะไรบ้าง’ คุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 4 สองท่านจากทีช ฟอร์ ไทยแลนด์  สินีนาฎ คะมะคต (สอนวิทยาศาสตร์) และไซราม ประกายกิจ (สอนภาษาอังกฤษ) โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จึงได้ร่วมแสดงทรรศนะเกี่ยวกับภาระหน้าที่ความเป็นครูที่น้อยคนนักจะรู้ หากไม่ได้เข้ามาสัมผัส อ่านเพิ่มเติมได้ที่ The Potential