กลับไปหน้า TFT ในสื่อ
ทรูปลูกปัญญา | รายการครูคลับ คลับของคุณครู ปี 3 ตอนที่ 29 - ห้องเรียน Active Learning
05/04/2561


ทรูปลูกปัญญา | รายการครูคลับ คลับของคุณครู ปี 3 ตอนที่ 29 - ห้องเรียน Active Learning ของตัสกีน เหล็มหนู ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3
อากาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

"แค่กล้าก็เก่งแล้ว" ครูตัสกีน เหล็มหนู ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 จากทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ กับการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือคิดลงมือทำ และส่งเสริมให้นักเรียนกล้าที่จะผิดบ้าง เพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น

ขอขอบคุณ: ทรูปลูกปัญญา ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา CEP Channel