กลับไปหน้า TFT ในสื่อ
ช่องไทยพีบีเอส | รายการประเด็นข่าว (28 มี.ค. 61) บทสัมภาษณ์จากงาน Ideas For Thai Education 2018
05/04/2561ช่องไทยพีบีเอส | รายการประเด็นข่าว (28 มี.ค. 61) จับตาสถานการณ์
ออกอากาศ 28 มี.ค. 2561 

ระบบการศึกษาของไทย ครูมุ่งเน้นด้านวิชาการแต่ยังขาดการส่งเสริมด้านจินตนาการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จึงคัดสรรและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อเข้าไปสอนหนังสือเด็กนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เน้นการคิดวิเคราะห์ กล้าแสดงออกและเรียนรู้การผิดพลาด เพื่อรู้จักการแก้ปัญหา รับฟังบทสัมภาษณ์ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมุมมองการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กที่มีความแตกต่างหลากหลาย มุมมองของ ผอ. ยิ่งยง บุญยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เรื่องผลสัมฤทธิ์จากการทำงานร่วมกับโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง และตัวแทนนักเรียนที่ได้เรียนกับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยติดตามชมย้อนหลังได้ที่ รายการประเด็นข่าว