กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
#LimitedEducation เพราะการศึกษาไม่ควรถูกจำกัด
09/06/2560


WHO:
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์, มูลนิธิยุวพัฒน์, EdWINGS, Learn Education และ a-chieve

WHAT & WHY:
ผลการสำรวจการอ่านออกเขียนได้ของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี 2558 เผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าเด็กไทยกว่า 140,000 คน อ่านหนังสือไม่ออก และกว่า 270,000 คน เขียนไม่ได้ ทั้งที่การอ่านออกเขียนได้เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อชีวิตของพวกเขา ปัญหานี้ไม่ได้เกิดเพราะเด็กๆ ขาดความสามารถ แต่เป็นเพราะความเหลื่อมล้ำทางโอกาส และหน้าที่ในการลดความเหลื่อมล้ำนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของกระทรวงศึกษา ครูในโรงเรียน หรือเด็กๆ ที่ขาดโอกาสเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ได้ ดังนั้น เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยและมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของการขจัดปัญหาดังกล่าว 5 ภาคีการศึกษา จึงร่วมกับ GREYHOUND original หยิบยกตัวอย่าง “ปัญหาในด้านการเขียน” ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่มีสาเหตุจากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย โดยถ่ายทอดผ่านตัวอักษรของเด็กๆ ในโรงเรียนประจำอำเภอแห่งหนึ่งในภาคกลาง ที่แม้จะอยู่ชั้นมัธยมต้นก็ยังมีปัญหาในด้านการเขียน ลายมือบนเสื้อทุกตัวซึ่งเป็นลายมือจริงของน้องๆ ชั้นมัธยมต้นได้ปรากฏอยู่บนเสื้อ Limited Edition Education ของ GREYHOUND เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ด้วยกัน

WHEN & WHERE:
วันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2560 งาน #LimitedEducation ลาน Eden ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

HOW:
แคมเปญ Limited Edition Education ตั้งเป้าหมายการระดมทุนไว้ที่ 2,000,000 บาท เพื่อการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ จำนวน 1 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ในระยะยาวยังมีเป้าหมายระดมทุนเพื่อสมทบ “กองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเข้าถึงเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่เป็นโรงเรียนประถมขยายโอกาสหรือโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง

GREAT SUCCESS:
การจำหน่ายและเปิดรับสั่งจองเสื้อ Limited Edition Education ภายในงานวันที่ 9-11 มิ.ย. 2560 รวมทั้งการจำหน่ายผ่าน เทใจ.com ได้รับผลตอบรับอย่างล้นหลามและมีผู้สนใจจำนวนมาก โดยขณะนี้สามารถระดมทุนรวมได้เกือบ 2,000,000 บาท และคาดว่าจะสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด


ลายมือบนเสื้อ Limited Edition Education ของ GREYHOUND ทุกตัว เป็นลายมือจริงของน้องๆ ชั้นมัธยมต้น ในโรงเรียนประจำอำเภอแห่งหนึ่ง
ในภาคกลาง สะท้อนให้เห็นปัญหาด้านการเขียนอ่าน หนึ่งในปัญหาอันมีสาเหตุจากความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ขอขอบคุณทุกคนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ด้วยกัน แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้า
--------------------
ขอขอบคุณข้อมูลจาก เทใจ.com