กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
“การพัฒนาผู้นำเพื่อความเท่าเทียมทางการศึกษา: ผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศไทยและสังคมโลก”
07/06/2560
[กรุงเทพฯ, 7 มิถุนายน 2560] ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จัดงาน VIP Breakfast Roundtable หรืองานเสวนาโต๊ะกลม ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาผู้นำเพื่อความเท่าเทียมทางการศึกษา: ผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศไทยและสังคมโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากเหล่าบรรดาผู้บริหารจากภาคเอกชน มุ่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาทางออกเกี่ยวกับการศึกษาไทย อันเป็นหนทางในการพัฒนาประเทศสู่อนาคต

งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน คุณเว็นดี คอปป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งทีช ฟอร์ ออล (Teach for All) ซึ่งเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติอีกมากมาย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมไฮแอท เอราวัณ และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน


Keynote Speakers และบรรยากาศภายในงาน VIP Breakfast Roundtable

Great Success
งาน VIP Breakfast Roundtable นี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 40 ท่าน อาทิ คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, คุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด, ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอดเจส จำกัด และนานาผู้ทรงคุณวุฒิจาก CIMB Group, Credit Suisse, Japanese Embassy, Premier Group, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Siam Commercial Bank Foundation, Tanoto Foundation, Thai Beverage Public Company Limited, Thai Young Philanthropist Network และ Yayasan Hasanah สะท้อนให้เห็นว่า หลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนต่างใส่ใจร่วมมีบทบาทเพื่อมุ่งสู่จุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือการพัฒนาผู้นำเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันความเท่าเทียมกันทางการศึกษาไทย

Highlight
1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์เรื่องความสำคัญของผู้นำอันส่งผลต่อการพัฒนาชาติ ในโอกาสนี้ ท่านได้กล่าวชมเชยและให้กำลังใจ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์


“ผมมองว่า ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการเปลี่ยนคำวิพากษ์วิจารณ์เป็นการลงมือปฏิบัติจริง
เพื่อผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรม
… การที่ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เริ่มต้นจากโครงการเล็กๆ และมุ่งเน้นที่บุคลากรคุณภาพ
ผ่านการสร้างและพัฒนา ‘ผู้นำการเปลี่ยนแปลง’ คือตัวอย่างที่ดีมาก ดังนั้น ขอให้เดินหน้าสานต่อภารกิจและรักษาไว้
ซึ่งระดับคุณภาพ”


นอกจากนี้ ดร. ประสาร ยังเอ่ยถึงสุนทรพจน์ของ Mark Zuckerberg ที่ Harvard เกี่ยวกับ “การรับรู้ถึงเป้าหมาย”  Zuckerberg กล่าวไว้ว่าการสร้างสรรค์โลกที่ทุกคนจะสามารถรับรู้ถึงเป้าหมายได้นั้นประกอบด้วยสามวิธี ได้แก่ (1) การร่วมกันทำโปรเจ็กท์ที่มีความหมายยิ่งใหญ่ (2) การเปลี่ยนคำจำกัดความของคำว่าเท่าเทียมเพื่อให้ทุกคนมีอิสระในการบรรลุเป้าหมายนั้น และ (3) การสร้างชุมชนโลก ซึ่ง ทีช ฟอร์ ออล และเครือข่ายพันธมิตรอีก 45 ประเทศ
รวมทั้ง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ ด้วยการลงไปสัมผัสและวิเคราะห์ปัญหาด้านการศึกษาอย่างลึกซึ้งเพื่อสร้างกลุ่มผู้นำที่มี “การรับรู้ถึงเป้าหมาย” และเล็งเห็น “ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา” โดยมีจุดหมายปลายทางคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

2. ศิรินทร์ ตั้งพรไพบูลย์ (เมี่ยว) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 2 ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมบอกเล่า “What TFT fellows are doing” ว่าด้วยประสบการณ์ขณะปฏิบัติภารกิจครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและวิธีแก้ไข รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในระดับห้องเรียนและโรงเรียนตามที่ตนได้ประสบ


"สิ่งที่ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ทำคือ 'การหยุดบ่นแล้วเริ่มลงมือปฏิบัติ' เพื่อแก้ปัญหาในห้องเรียนอย่างจริงจัง
ประสบการณ์สองปีของการเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนขยายโอกาสทำให้ดิฉันเห็นมิติของปัญหาได้ลึกซึ้ง
กว่าเมื่อก่อน การเข้าใจที่มาที่ไปของปัญหาคือก้าวแรกของการลงมือแก้ไข และหลังจากที่ได้ลงไปเรียนรู้ปัญหาเหล่านี้อย่างใกล้ชิด

ดิฉันยิ่งรู้สึกมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะไปศึกษาต่อแล้วกลับมาแก้ปัญหาระบบการศึกษาไทยอย่างจริงจัง"

หลังเสร็จสิ้นภารกิจของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เมี่ยวมีแผนการเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา ที่ University College London และปริญญาเอก เพื่อกลับมาเป็นนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
"เมี่ยว" ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 2 ของเราตั้งเป้าหมายในระยะยาวไว้ว่า ในอนาคตนั้นตนอยากมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายต่างๆ ด้านการศึกษา โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง  

3. วัชร เดโชพลชัย (มิว) ศิษย์เก่าโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 เผยก้าวต่อไปบนเส้นทางแห่งการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาไทย ผ่านเรื่องราว What’s Next by Alumni

 
ประมวลภาพงาน VIP Breakfast Roundtable

(บุคคลในภาพจากซ้าย)
1. คุณวัชร เดโชพลชัย -- ศิษย์เก่าโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 1 ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
2. คุณวิชิตพล ผลโภค  -- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
3. คุณเวนดี ค็อปป์  -- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง ทีช ฟอร์ ออล
4. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล -- อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5. คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ -- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
6. คุณศิรินทร์ ตั้งพรไพบูลย์ -- ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 2 ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์Education inequality: Teach for All Mission and Impact by Wendy Kopp   
เวนดี คอปป์ (ซีอีโอและผู้ก่อตั้งทีช ฟอร์ ออล) บอกเล่าภารกิจของ ทีช ฟอร์ ออล
พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากความสำเร็จของ ทีช ฟอร์ อินเดีย
ทั้งยังเผยเป้าหมาย 25 ปี ของทีช ฟอร์ ออล ที่ตั้งไว้ว่าภายในปี 2040 ทุกชุมชน
ในทุกพื้นที่จะร่วมกันผลักดันให้เยาวชนได้รับการศึกษา ความช่วยเหลือและโอกาส
เพื่อให้พวกเขาสามารถกำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ตนเองและสังคมโลกได้


คุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ให้เกียรติร่วมอภิปรายเรื่องการพัฒนาผู้นำเพื่อความเท่าเทียมทางการศึกษา


(บุคคลในภาพจากซ้าย)
1. คุณปรมนต์ สุธีวงศ์  -- ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
2. คุณกมลนุช ชัยสิทธิกุล  -- ที่ปรึกษาสายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน
3. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล -- อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
4. ศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์  -- ประธานกรรมการบริษัท บอยเดน แอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย)
5. คุณวิเชียร พงศธร  -- กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
6. คุณวิริยะ ผลโภค -- กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ขอขอบพระคุณ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้
และขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลายามเช้าตรู่
มาร่วมงาน เพื่อร่วมอภิปรายและหาทางแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ด้านการศึกษาไทยร่วมกัน