กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
หลากหลายแต่พร้อมเพรียง | ย่างก้าวของเด็กวัดปทุมฯ
04/08/2560


ใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้านหลังห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดปทุมวนาราม หากเดินเข้าในโรงเรียนก็จะพบเสาธงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงข้ามอาคารเรียนสภาพดี ในอาคารมีลิฟต์ ห้องเรียนดูสะอาดเรียบร้อย มีห้องปฏิบัติการต่างๆ ครบครัน ตั้งแต่ห้องทดลอง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคหกรรม ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องดนตรีสากลที่มีเปียโน และกลองชุด รวมไปถึงห้องดนตรีไทยขนาดใหญ่ ไปจนถึงห้องเสริมสวย และเรือนเพาะชำบนดาดฟ้า อาจฟังดูไม่น่าเชื่อหากจะบอกว่า ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ขนาดนี้ นักเรียนจะเผชิญปัญหาการศึกษา จนทำให้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนเกินร้อยละ 60 อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 


ครูตี่ (วินิทร เธียรวณิชพันธุ์) ครูคณิตศาสตร์ในโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 2 และครูคนอื่นๆ จากทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ที่ได้มาโรงเรียนนี้จะมีคำถามแรกคล้ายคลึงกันว่า โรงเรียนที่ดูมีความพร้อมขนาดนี้ จะมีปัญหาทางการศึกษาในลักษณะใดด้วยตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนที่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าใหญ่ถึงสองแห่ง คือสยามพารากอน และเซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงอยู่ในละแวกขององค์กรต่างๆ ที่มีความสำคัญ เช่น สภากาชาด และสถานะโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพฯ ทำให้โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากในด้านทรัพยากร และเป็นโรงเรียนนำร่องสำหรับโครงการพัฒนาเด็กมากมาย โรงเรียนจึงมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และโครงสร้างอย่างครบถ้วน แต่ในความพร้อมด้านอุปกรณ์นี้ มีปัญหาอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความสามารถทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียน 

ในห้องเรียนห้องเดียวกันของโรงเรียนวัดปทุมวนาราม จะเต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพครอบครัว บางครอบครัวเป็นครอบครัวชนชั้นกลาง มีทุนทรัพย์สนับสนุนการศึกษาของลูก บางครอบครัวประกอบอาชีพในห้างสรรพสินค้า ขับรถโดยสารประจำทาง ขณะที่บางครอบครัวก็เป็นลูกจ้างในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้โรงเรียน
 
เนื่องจากเป็นโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนจึงดึงดูดนักเรียนจากชุมชนที่แตกต่างกัน ที่อยู่ของนักเรียนอยู่ในหลายพื้นที่ เช่น ทุ่งสองห้อง คันนายาว บ่อนไก่ คลองรังสิต โรงพยาบาลตำรวจ หรือกระทั่งข้ามจังหวัดมาจากสมุทรปราการ
 


แม้จะน่าโล่งใจที่มิตรภาพงอกเงยได้กับนักเรียนที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน และไม่มีปัญหาระหว่างนักเรียน แต่ความหลากหลายนี้กลับเป็นความท้าทายของผู้สอนที่ต้องการให้เด็กทุกคนได้รับความรู้ที่ผ่านมาตรฐาน และจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กทุกคน ครูใหม่ (ชิดชนก ศิริโชติ) ครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ วิชาภาษาอังกฤษ ใช้วิธีการจัดกิจกรรมให้ทุกคนมีบทบาท และมีโอกาสใกล้เคียงกัน เช่น เกมบิงโกระเบิด ที่ให้ทุกคนมีตำแหน่งยืนบนคำศัพท์ และครูใหม่จะจับศัพท์ที่เป็นระเบิดแล้วให้คนที่ยืนในคำศัพท์นั้นทุกคนผันกริยาศัพท์ดังกล่าว หากตอบคำถามได้จะเสีย 1 ชีวิต แต่หากตอบคำถามไม่ได้จะเสีย 3 ชีวิต ซึ่งมีผลทำให้ตายออกจากเกม ดังนั้น แม้จะเป็นนักเรียนที่เก่ง ตอบได้ทุกคำถาม ก็อาจพลาดพลั้งต้องออกจากเกมได้เช่นกัน

ในหลายๆ ครั้ง ความหลากหลายอาจดูเหมือนเป็นอุปสรรค แต่ครูทั้งสามได้แสดงให้เห็นว่าก็สามารถใช้เป็นโอกาสสำหรับบทเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านการดำเนินชีวิต สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่จำกัดสถานการณ์

 
ภายนอกรั้วโรงเรียน สังคมในระดับเมือง ประเทศ และโลก ความหลากหลายอาจกลายเป็นเรื่องปกติได้ด้วยความสามารถและวิสัยทัศน์ เช่นเดียวกับ ครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ทั้งสามท่าน ที่ได้พลิกปัญหาให้เป็นโอกาส ทำให้โรงเรียนเป็นสนามเตรียมตัวนักเรียนเข้าสู่สังคมได้สำเร็จ ทำให้เด็กทุกคนที่แตกต่างกันนั้น ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้ทั้งหมดอย่างแท้จริง