กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 4 | 2017
18/08/2560

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จัดงาน “ปฐมนิเทศผู้นำการเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ S&P Hall สุขุมวิท 26 เพื่อต้อนรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 4 จำนวน 30 คน อย่างเป็นทางการ เข้าสู่โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปรียบเสมือน “การเดินทาง” บนเส้นทางใหม่ที่ท้าทายศักยภาพและขีดจำกัดในทุกๆ ด้าน วัตถุประสงค์ของงานปฐมนิเทศในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งเข้าใจทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และมองเห็นบทบาทของตนเองในการร่วมแก้ปัญหาได้ก้าวแรกของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

คุณวิชิตพล ผลโภค ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาก่อตั้งมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี มีเหตุการณ์หลายๆ อย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นให้คุณวิชิตพลอยากเข้ามามีส่วนผลักดันการศึกษาคุณภาพเพื่อเด็กไทย อาทิ ครั้งหนึ่งเคยสอนเด็กนักเรียนคนหนึ่งแล้วค้นพบว่า “เด็กๆ ทุกคนไม่มีใครโง่ ฉลาด แค่ยังไม่มีใครปลดล็อกศักยภาพเท่านั้น” และยังมีอีกเหตุการณ์ที่เพื่อนในกลุ่มเกือบโดนไล่ออกจากโรงเรียน แต่พอผ่านพ้นจากช่วงวิกฤตินั้นแล้วได้ไปศึกษาต่อ เขากลับไปได้ดีมาก ทำให้คุณวิชิตพลตระหนักว่า “คนที่มีฐานะ เขามีโอกาสล้มและลุก เพราะมีคนช่วยสนับสนุนและผลักดันตลอดทาง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสนั้น” เขาจึงอยากมีส่วนช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา จึงตัดสินใจสมัคร ทีช ฟอร์ อเมริกา ขณะศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา แต่ไม่สามารถสมัครได้ จึงขอคำปรึกษาจากทีช ฟอร์ ออล เพื่อริเริ่มก่อตั้ง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

ในการก่อตั้ง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เขาเรียนรู้ 3 บทเรียนหลัก นั่นก็คือ "
failure" ความล้มเหลวแต่จะล้มขึ้นและเดินต่อไปโดยนำข้อผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียน "Collective movement" การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม และ "Commitment" การตั้งใจให้บรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะต้องเผชิญปัญหามากน้อยเพียงใด

ก้าวแรกของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
หลังจากนั้น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจที่ทำให้แต่ละคนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ บ้างเข้าร่วมเพราะมองว่าตนเองได้รับโอกาสที่ดีมาตลอด จึงอยากแบ่งปันและส่งต่อโอกาสให้แก่ผู้อื่น บ้างอยากเรียนรู้จากประสบการณ์จริงว่า การศึกษาไทยสิ้นหวังหรือยังมีหวัง ผู้ร่วมโครงการบางคนมีพื้นเพจากต่างจังหวัดแต่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้มาพบเห็นโลกอีกใบ แต่เมื่อกลับไปที่บ้านเกิดแล้วพบว่า เพื่อนร่วมรุ่นสมัยเด็กๆ ไม่ได้เรียนต่อ จึงเข้าใจว่า เส้นทางชีวิตที่แตกต่างของแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ หากขึ้นอยู่กับโอกาส
แม้ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนจะมีแรงบันดาลใจแตกต่างกันไป แต่สุดท้ายแล้ว ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือ ความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และการสร้าง “เครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง” เพื่อเป็นพลังแข็งแกร่งที่ช่วยกันผลักดันความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจากทุกๆ ภาคส่วน
กิจกรรม “The Idol” ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญ
ของการเป็นต้นแบบให้คนอื่นในการเรียนรู้


ไฮไลต์ของกิจกรรมปฐมนิเทศผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 4 ในวันนี้ นอกจากจะเป็นการแนะนำทฤษฎีปัญหา ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ร่วมโครงการได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการศึกษาในหลายๆ แง่มุม เช่น โรงเรียนในอุดมคติของแต่ละคนเป็นอย่างไร และสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำอุดมคตินั้นให้เป็นจริงแล้ว ฯลฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมป์ โดยคุณวราภรณ์ ธนะสุริยะเกียรติ ยังให้เกียรติมาร่วมแนะนำ “ต้นแบบความสำเร็จตามตำราแม่ฟ้าหลวง” ก่อนที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 4 จะออกเดินทางไปศึกษาดูงาน “โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย” ที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2560 เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง และสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป


ทำไมต้องไปเรียนรู้ที่ “แม่ฟ้าหลวง”
  1. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และมูลนิธิปิดทองหลังพระได้สืบสานแนวพระราชดำริด้านการ “ปลูกคน” โดยร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านจนประสบความสำเร็จ ผ่านการส่งเสริมให้ชุมชนได้ลงมือทำด้วยกัน
  2. หลังจาก “ปลูกคน” จนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว จึงเริ่มดำเนินการ “ปลูกป่า”
  3. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ในพื้นที่ เพื่อเป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มั่นใจและมีความคิดสร้างสรรค์ ทุกคนที่ทำงานที่แม่ฟ้าหลวงคือชาวบ้านทั้งสิ้น
  4. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำ “ดอยตุงโมเดล” มาใช้ที่จังหวัดน่าน เพื่อบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำอย่างสมดุล ให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาและยั่งยืน สืบสานพระรานปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-----------------
ติดตามการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โครงการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รุ่นที่  4 ซึ่งเดินทางขึ้นเหนือเพือศึกษาต้นแบบความสำเร็จของ “แม่ฟ้าหลวง” ได้ที่นี่ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
#TeachForThailand #TFTDiary #institute2017