กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
Ready… Set GOAL! | เริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
02/11/2560
ด้วยความเชื่อม่ั่นว่า “จุดเริ่มต้นของการตั้งเป้าหมายเล็กๆ จะนำไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายที่ใหญ่กว่าได้” ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของ วริษฐา สิริเวทย์วิทยา หรือ “ครูกานต์” ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 2  ณ โรงเรียนเสนานิคม จึงเน้นการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อนักเรียน

โครโมโซมนั้นหน่วยพันธุกรรม ควบคุมถ่ายทอดขดตัวในหลอด นิวเคลียสของเซลล์เมื่อเริ่มแบ่งตัว…” เสียงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสนานิคมต่างร้องเพลง ‘โครโมโซม ม.3’ กันอย่างพร้อมเพรียงและสนุกสนาน ทั้งที่เพลงมีเนื้อร้องค่อนข้างยาว แต่หัวหน้าห้องนี้บอกว่าใช้เวลาฝึกเพียง 30 นาทีเท่านั้น นักเรียนก็สามารถจดจำได้ ครูกานต์ วริษฐา สิริเวทย์วิทยา เผยเคล็ดลับความสำเร็จในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ นั่นคือ “การตั้งเป้าหมายร่วมกัน”ตลอดการเรียนการสอน ครูกานต์พยายามสอนและฝึกฝนนักเรียนให้มีเป้าหมายตลอดเวลา เพราะเชื่อว่าการที่นักเรียนมีเป้าหมาย รู้ว่าในแต่ละวันต้องทำอะไรเพื่อไปถึงเป้าหมาย ดีกว่าที่เขามาเรียนโดยไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเลย จึงจำเป็นที่จะต้องฝึกตั้งแต่ในห้องเรียน

ก่อนเริ่มสอน ครูกานต์จะฝึกให้นักเรียนตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเรียนในห้อง เช่น เป้าหมายของเกรด เป้าหมายของการเรียนแต่ละคาบ ครูกานต์อธิบายถึงการตัดสินใจใช้วิธีให้เด็กตั้งเป้าหมายในการเรียนว่า มีที่มาจากความพยายามในการจัดการห้องเรียน


กระบวนการตั้งเป้าหมายการเรียนจะเกิดขึ้นทุกคาบเพื่อทำให้นักเรียนเห็นข้อดีของการมีเป้าหมายร่วมกัน ตัวอย่างเช่น
เป้าหมายครู : ให้นักเรียนทำแผนภาพการแบ่งเซลล์ให้สมบูรณ์
เป้าหมายนักเรียน : ช่วยกันร่วมมือทำแผนภาพการแบ่งเซลล์ให้สมบูรณ์หากว่าคุณครูและนักเรียนต่างร่วมมือกันทำเป้าหมายให้สำเร็จ ก็จะสามารถเลื่อนตำแหน่งใน “เกมบันไดงู” ที่ครูกานต์ทำขึ้นมา เพื่อสอดแทรกให้นักเรียนเห็นว่าจุดเริ่มต้นของการตั้งเป้าหมายเล็กๆ จะนำไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายที่ใหญ่กว่าได้นอกจากการตั้งเป้าหมายในคาบเรียน ยังมีการให้นักเรียนเขียนเป้าหมายระยะสั้น เช่น “ทิศทางในชีวิตหลังจบ ม.3” และ “เส้นทางชีวิตในอีก 30 ปีข้างหน้า”


“หลังจากที่เด็กๆ เหล่านี้จบชั้น ม.3 ไปแล้ว พบว่าเด็กหลายๆ คนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่เขาเคยเขียนไว้ แต่เด็กบางคนก็มีอุปสรรคบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์” ครูกานต์กล่าว

ถึงแม้ว่าบางครั้งจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ครูกานต์จะพยายามให้นักเรียนสะท้อนตัวเองว่า การที่ไม่สำเร็จนั้นเป็นเพราะอะไร รวมทั้งทบทวนการสอนของตัวเอง แล้วจึงมาหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุงในครั้งต่อไป

ครูกานต์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการฝึกตั้งเป้าหมายในห้องเรียน จะสามารถสร้างทัศนคติที่ดีที่นำทางเด็กๆ ไปสู่เป้าหมายอื่นๆ ที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในชีวิตได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถทำตามความฝัน และความหวังของตนเองได้สำเร็จ

“งานนี้คือหนึ่งในความรับผิดชอบของการพัฒนาบุคคลผู้เป็นอนาคตของประเทศชาติ และในขณะเดียวกัน ดิฉันเองก็ได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองควบคู่กันไปด้วย" ครูกานต์กล่าวทิ้งท้าย

ปัจจุบัน วริษฐา สิริเวทย์วิทยา เสร็จสิ้นภารกิจการเป็น "ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง" เรียบร้อยแล้ว และเป็นหนึ่งใน "สมาชิกศิษย์เก่าเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เธอตั้งใจที่จะศึกษาต่อและทำงานด้านจิตวิทยาเด็ก เพื่อเป็นหนึ่งพลังร่วมแก้ปัญหาด้านเยาวชนต่อไป || เรื่องและภาพโดย Napatsorn Leerasantadkul 
----------------------------------------
ร่วมเป็นหนึ่งพลังขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2018 ได้ที่ https://tinyurl.com/tft2018 (ปิดรับสมัครวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560) หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.teachforthailand.org

#TeachForThailand #Education #AmbassadorNetwork #CollectiveMovement #FellowshipProgram #CollectiveLeadership