กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
Master Class | ห้องเรียนรอบรู้กับครูพิเศษ โดย Bank of America
07/11/2560


ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น (สำนักงานกรุงเทพมหานคร) หนึ่งในผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี 2559 จัดกิจกรรม “Master Class” หรือ “ห้องเรียนรอบรู้กับครูพิเศษ” โดยมีพนักงานจาก ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น (สำนักงานกรุงเทพมหานคร) จำนวน 5 ท่าน ร่วมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนทั้งสิ้น 60 คน จากสองโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาและโรงเรียนวัดปทุมวนาราม

การเรียนการสอนกับคุณครูพิเศษดำเนินไปทั้งหมด 7 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวนอกตำราที่ล้วนมีประโยชน์ต่อเส้นทางอาชีพและการใช้ชีวิตในยุค 4.0 อาทิ การเงินเบื้องต้น การเริ่มต้นออมเงิน การใช้โซเชียลมีเดีย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ อาชีพเสริมบนโลกออนไลน์ การเปิดโลกอาชีพ การรักษ์โลก และได้เล่นเกมสนุกๆ ที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

กิจกรรมคุณครูรับเชิญนี้คือการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในสาขาวิชาที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ และเหนือสิ่งอื่นใดคือได้มอบแรงบันดาลใจและเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้สู่เส้นทางอาชีพในอนาคตของพวกเขากิจกรรมคุณครูรับเชิญเป็นหนึ่งในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กร นอกเหนือจากกิจกรรมนี้แล้ว ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ยังจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร อาทิ กิจกรรมเวิร์กช็อปศึกษาดูงานเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกของการทำงานจริงที่องค์กรมืออาชีพ และตระหนักถึงความสำคัญของทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21, กิจกรรมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ร่วมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ ความเป็นผู้นำและคุณธรรม ผ่านการเป็น “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของท่านช่วยติดอาวุธทางปัญญาและคุณธรรมให้แก่ทรัพยากรล้ำค่าของประเทศชาติ และกิจกรรมอื่นๆ ที่องค์กรผู้สนับสนุนสามารถร่วมออกแบบกิจกรรมที่มีรูปแบบเหมาะสมกับองค์กร เช่น กิจกรรมส่งแรงบันดาลใจผ่านจดหมาย ฯลฯ
-----------------------------------------------------
เพราะ “ครู” คือผู้นำที่สำคัญของห้องเรียน ผู้ส่งต่อวิชาความรู้ แนวทางและคำปรึกษาดีๆ รวมทั้งเพาะบ่มความฝัน แรงบันดาลใจ ให้แก่เด็กๆ อีกนับไม่ถ้วน ร่วมสนับสนุนโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ที่มุ่งมั่นลดความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา ด้วยการสร้างและพัฒนาผู้นำผ่านงานการสอนเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ที่พร้อมผลักดันให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  • สนับสนุน - ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 311-1-69640-8 ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อโครงการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ 
  • สมัคร - เข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2018 ได้ที่ https://tinyurl.com/tft2018
  • แบ่งปัน - เรื่องราวของผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านโซเชียลมีเดียและช่องทางอื่นๆ
#TeachForThailand #BankOfAmerica #CollectiveLeadership #LeadershipProgram #EducationInequity #MasterClass #PartnershipEngagement