กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
เทคโนโลยี... เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ คู่ประสิทธิภาพการสอน
09/01/2561


เทคโนโลยี... เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ คู่ประสิทธิภาพการสอน

นอกเหนือจากความรับผิดชอบที่หนักหน่วงแล้ว อาชีพครูยังมีภาระการจัดการงานเอกสารที่ใช้เวลามาก แล้วผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ที่เข้าไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียนต่างๆ มีวิธีบริหารจัดการอย่างไรเพื่อการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทุ่มเทเวลาใส่ใจเด็กๆ ได้มากขึ้น

จักริน บูรณะนิตย์ หรือครูอู๋ จากโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รุ่นที่ 2 นำเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ Google Drive, Zipgrade, Plickers ฯลฯ มาช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นักเรียน และเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านงานเอกสาร เพื่อให้มีเวลาเอาใส่ใจเด็กๆ ทั้งยังก่อให้เกิดชุมชนแห่งการแบ่งปันความรู้ในหมู่เพื่อนร่วมงาน ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ขอขอบคุณ Google ที่เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
-----------------------------------
#GoogleCollaboration #TeachForThailand #FellowshipProgram #โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง #Technology #ProductivityGain