กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
เรียนสนุก.. เป็นไปได้ ด้วยความเข้าใจและการมีส่วนร่วม | ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
09/01/2561


เรียนสนุก.. เป็นไปได้ ด้วยความเข้าใจและการมีส่วนร่วม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการศึกษาคุณภาพ เพราะช่วยสร้างเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และนำไปสู่การเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างเต็มที่

ศิลปะการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างครูและเด็กๆ ได้ทั้งในและนอกชั้นเรียน ดังจะเห็นได้จากห้องเรียนของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ตนุภัทร มงคลสิริจันทร์ (ปุ๋ง), ฐานิตา ภูวนาถนรานุบาล (ปุ๊บ), ศิรณา บัวเทิง (จิ๊จ๊ะ) และดานา โมหะหมัดรักษาผล ที่เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เข้าใจ และเป็นเจ้าของการเรียนรู้

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ขอขอบคุณ Google ที่เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ และสานสายใยแห่งความเข้าใจระหว่างคุณครูและลูกศิษย์
-------------------------------------------------
#GoogleCollaboration #TeachForThailand #FellowshipProgram #โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง #ClassroomTechnology #StudentEngagement