กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
Workshop ทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อสวัสดิภาพและสุขภาพจิตของนักเรียน
25/02/2561


[25 กุมภาพันธ์ 2561] เพราะ
นักเรียนคือหัวใจของการทำงาน ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ โดยฝ่ายเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงได้จัดเวิร์กช็อปทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อสวัสดิภาพและสุขภาพจิตของนักเรียน โดย Dr. Erika Cameron  พร้อมนักศึกษาจาก Department of Counseling & Mental and Family Therapy University of San Diego ที่เดินทางมาเยือนถึงสำนักงานทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

เวิร์กช็อปนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศิษย์เก่าฯ และพนักงานทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในโรงเรียน ได้ตระหนักและเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดีของครูหรือผู้สอน สามารถเข้าช่วยเหลือเมื่อพบว่านักเรียนมีปัญหาทางด้านจิตใจได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม รวมทั้งสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม


ทีมวิทยากรจาก Department of Counseling & Mental and Family Therapy University of San Diego

กิจกรรมภายในวันเวิร์กช็อป อาทิ
1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดีสำหรับนักการศึกษา
การรับฟังนักเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสัมพันธภาพของครูและศิษย์ หากนักเรียนรับรู้ว่าครูสนใจฟังเขาพูดอย่างจริงจัง เขาจะรู้สึกว่าได้รับการเอาใจใส่และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนไปโดยปริยาย ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ความรู้สึกว่าตนได้รับการเอาใจใส่มีผลต่อความกระตือรือร้นในการเรียนของนักเรียน ดังนั้น ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับเด็กๆ เช่น ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง จึงต้องตระหนักว่าหน้าที่ผู้ฟังที่ดีนั้นมิได้สำคัญแค่ในแง่ของความกรุณาที่มีต่อศิษย์ แต่ยังเป็นกลยุทธ์สำคัญให้เด็กๆ ตั้งใจเรียนได้ด้วย กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดีนี้จึงเน้นการสร้างสัมพันธภาพแห่งความเชื่อใจและเอาใจใส่ ผ่านแบบฝึกหัดต่างๆ

2. ทักษะการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ
ประสบการณ์ความทรงจำที่ทำร้ายร่างกายและจิตใจในวัยเด็ก หรือ Adverse childhood experiences (ACEs) อาทิ การถูกทำร้ายทางกายและใจ การถูกทอดทิ้ง ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาสมาชิกในบ้านติดยาเสพติด ฯลฯ เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเครียดฝังลึกในจิตใจเด็ก เวิร์กช็อปในส่วนที่ 1 จึงเน้นเรื่องปัญหาการถูกทอดทิ้ง การถูกรังแก และในส่วนที่ 2 เน้นเรื่องการทารุณกรรมและการถูกล่วงละเมิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปมีความรู้ความเข้าใจ สามารถช่วยเหลือนักเรียนหรือแนะนำหน่วยงานที่ดูแลด้านสวัสดิภาพและสุขภาพจิตของเด็กๆ ได้อย่างเหมาะสม

-----------------------------------------------
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ขอขอบคุณ​ Dr. Erika Cameron  และคณะนักศึกษาจาก Department of Counseling & Mental and Family Therapy University of San Diego ที่เดินทางมาเยือนถึงสำนักงานทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศิษย์เก่าฯ และพนักงานทีช ฟอร์ ไทยแลนด์