กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
โครงการท่องเที่ยววิถีชุมชนกับยุวมัคคุเทศก์ในคุ้งบางกะเจ้า ตอน เปรี้ยวปาก ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
18/04/2561


เห็นเด็ก ๆ ได้ทำงานกันแบบนี้แล้วก็นึกถึงสมัยทำงานสภาตอน ม.5 ที่เราได้ลงมือทำงาน โดยแบ่งกันเป็นฝ่าย ๆ ตามความชอบและถนัดของตนเอง ตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่มาก ทำให้เราได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้ค้นพบตัวเองว่าเราชอบและถนัดอะไร และส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกคณะเข้ามหาวิทยาลัย เรามีโอกาสได้ทำแบบนั้นตอน ม.5 จะดีแค่ไหนที่เด็กๆ ที่นี่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตั้งแต่ ป. 4 - ป. 5
 
โครงการยุวมัคคุเทศก์ของเราจัดตั้งขึ้นโดยครูพี และครูสนุ๊ก โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน เนื่องจากเห็นโอกาสในทำเลที่ตั้งของโรงเรียน ซึ่งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนตั้งอยู่ติดตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง มีนักท่องเที่ยวหลากหลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชม จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนและชุมชน ในทริปแรกๆ ของเรา คุณครูจะเป็นคนเตรียมงานทุกอย่าง ส่วนเด็กๆ ก็มาเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะวันงาน แต่ครั้งนี้เราได้สร้างองค์กรเล็กๆ ขึ้นในโรงเรียนให้เด็กๆ มาร่วมลงมือเป็นทีมงานด้วย เราเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจในระดับชั้น ป. 4 - ม.3 ตอนนี้เรามีนักเรียนในโครงการ ประมาณ 20 คน และมีคุณครู 5 คน เป็นผู้ดูแล เราจึงแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ หนึ่งฝ่ายกิจกรรม มีหน้าที่คิดกิจกรรมที่จะให้นักท่องเที่ยวทำร่วมกับนักเรียน ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทริปของเราให้คนรู้จักมากที่สุด และขายทริปให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ ผ่านการออกแบบโปสเตอร์ และดูแลเพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายสวัสดิการมีหน้าที่ ดูแลเรื่องสถานที่ และอาหาร สุดท้ายคือฝ่ายบัญชี มีหน้าที่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายขององค์กรทริปนี้ใช้ชื่อทริปว่า เปรี้ยวปาก ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นทริปที่เน้นการ ‘กิน’ของขึ้นชื่อในตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เรานัดนักท่องเที่ยวมาเจอกันตั้งแต่ 8.30 และเริ่มกิจกรรมในเวลา 09.00 ช่วงแรกเป็นกิจกรรม ice-breaking ที่เด็กๆ ฝ่ายกิจกรรมช่วยกันคิด และเป็นคนมานำกิจกรรมด้วยตัวเอง มีการแจกป้ายชื่อสลับกัน แล้วให้ตามหาป้ายชื่อตัวเอง จากนั้นให้แนะนำตัว พร้อมบอกอาหารที่ชอบ และมีคำถามให้แลกเปลี่ยนกันอีกนิดหน่อย เพื่อสร้างความสนิทสนมระหว่างนักเรียนและนักท่องเที่ยวจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ภารกิจ “ตามล่าหาของอร่อย” เราแบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็นทีม ทีมละประมาณ 3-4 คน และจะมีมัคคุเทศก์ 1-2 คนรวมทีมด้วย เรามีเงินให้ 200 บาทต่อทีม แต่ละทีมจะต้องไปตามล่าหาซื้ออาหารตามคำใบ้ที่เรากำหนดให้ และมีคำถามที่แต่ละทีมต้องไปหาคำตอบโดยการถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดน้ำ ทีมที่ชนะคือทีมที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง ซื้อของได้ครบถ้วน และเหลือเงินมากที่สุด ในช่วงบ่ายทุกคนได้ปั่นจักรยานได้บ้านลุงหม่อง ปราชญ์ชาวบ้าน ของเรา เผื่อเรียนรู้การเพาะจาก และทำขนมจาก เนื่องจาก จาก เป็นต้นไม้ท้องถิ่นของที่นี่เมื่อจบกิจกรรม และส่งนักท่องเที่ยวกลับบ้าน ทั้งครูและนักเรียนได้มีการ Reflect กันถึงสิ่งที่ตัวเองทำได้ดี และสิ่งที่ตัวเองอยากพัฒนา เพื่อการพัฒนาในทริปต่อๆ ไป

--------------------------------------------
ขอขอบคุณเรื่องเล่าและโครงการดีๆ เพื่อพัฒนาเด็กๆ และชุมชนจากดุจรพี เชาวนปรีชา (พี) และวรชัย ญาติอยู่ (สนุ้ก) ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รุ่นที่ 3
ติดตามเรื่องราวของเหล่ายุวมัคคุเทศก์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/bangkajaoyouthguide