บริษัท ICAP-AP (Thailand) Co.,Ltd. และ ICAP Securities Co., Ltd. มอบทุนสนับสนุน ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
[8 มีนาคม 2561, กรุงเทพฯ] เนื่องด้วยบริษัท ICAP-AP (Thailand) Co.,Ltd. และ ICAP Securities Co., Ltd. ผู้นำในธุรกิจด้านการเงินและการลงทุน จัดงานวัน ICAP Charity Day ทุกๆ ปี เพื่อระดมทุนและมอบให้แก่องค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในปีนี้ บริษัทฯ ได้มอบทุนสนับสนุนให้แก่ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โดยมี Mr. Ong Eng Guan กรรมการผู้จัดการ พนักงานและลูกค้าสำคัญของบริษัทฯ เป็นตัวแทนมอบ Read more
15/03/2561
บริษัท ICAP-AP (Thailand) Co.,Ltd. และ ICAP Securities Co., Ltd. มอบทุนสนับสนุน ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ Read more
12/03/2561
จุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่เรียกว่า "ครู" | สุวรัตน์ บุญยะรัตพันธ์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 4 Read more
25/02/2561
Workshop ทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อสวัสดิภาพและสุขภาพจิตของนักเรียน Read more
02/03/2561
แก้ปัญหาเด็กติดเกมด้วยเกม | วรชาภา บรรยงคิด (แฟร์) Read more
26/02/2561
เริ่มเชื่อจากตนเองแล้วเป้าหมายจะอยู่ไม่ไกล | ธนิต แคล้วโยธา (เอ็ม) Read more
26/02/2561
Kid Education Revolution National Summit : “VOICE” เสียงของเด็กๆ ที่ขอให้เราฟัง Read more
26/02/2561
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เยือนโรงเรียนวัดบางปะกอก ในโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ Read more
22/02/2561
ผู้สนับสนุนทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการคัดเลือก ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 5 (2018) Read more
08/02/2561
การให้ส่งต่อพลังได้ไม่รู้จบ | ศุภเกียรติ ยมบุญ ศิษย์เก่าผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 Read more
07/02/2561
เรื่องราวจากห้องเรียน | ฐาปนี ฤทธิ์เกิด ศิษย์เก่าผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 Read more
30/01/2561
ให้ก่อนรับ แก้ปัญหาการศึกษาไทยในแบบฉบับของคนรุ่นใหม่ | ธนัชพร ชูประเทศ (เพิร์ล) Read more
25/01/2561
ฉายเดี่ยวแต่ไม่โดดเดี่ยว | ครูปาล์ม ปวริศา บัวพิมพ์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 Read more
19/01/2561
Matriculation Event | ต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 5 (ปี 2018) Read more
10/01/2561
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมงานประชุมระดับชาติด้านงานอาสาสมัคร Read more
09/01/2561
เรียนสนุก.. เป็นไปได้ ด้วยความเข้าใจและการมีส่วนร่วม | ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ Read more
09/01/2561
เทคโนโลยี... เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ คู่ประสิทธิภาพการสอน Read more
09/01/2561
เรียนรู้เองได้ เข้าใจมากขึ้น | เทคโนโลยีดิจิทัลกับห้องเรียนของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ Read more
08/12/2560
ความสุขที่เปลี่ยนไป ด้วยหัวใจที่เปลี่ยนแปลง | พรพรรณ โตโภชนพันธุ์ (ครูวรรณ) Read more
11/11/2560
Chance to Change | โค้ชจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง Read more
21/11/2560
Penpals Meet and Greet 2017 | เปิดตัวพี่-น้อง เพื่อนทางจดหมาย Read more
Page 1 of 8