“การพัฒนาผู้นำเพื่อความเท่าเทียมทางการศึกษา: ผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศไทยและสังคมโลก”
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จัดงานเสวนาโต๊ะกลม ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาผู้นำเพื่อความเท่าเทียมทางการศึกษา: ผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศไทยและสังคมโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากเหล่าบรรดาผู้บริหารจากภาคเอกชน มุ่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาทางออกเกี่ยวกับการศึกษาไทย อันเป็นหนทางในการพัฒนาประเทศสู่อนาคต Read more
07/06/2560
“การพัฒนาผู้นำเพื่อความเท่าเทียมทางการศึกษา: ผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศไทยและสังคมโลก” Read more
09/06/2560
#LimitedEducation เพราะการศึกษาไม่ควรถูกจำกัด Read more
21/04/2560
Life on Tour - ได้เที่ยวชัวร์ ครูรับประกัน Read more
08/03/2560
ความคิดเบื้องหลังบล็อก Teacherjak Read more
28/02/2560
เมื่อครูวิทย์คิดแนะแนว Read more
02/08/2559
คลินิกคณิตศาสตร์ ใครป่วยคณิตต้องมาเข้า! Read more
01/08/2559
การศึกษาพิเศษ (Special Education) คืออะไร ? หาคำตอบได้จาก LDC ครั้งที่ 7 Read more
01/08/2559
ต้อนรับคุณ Petula Tse จาก Teach For All Read more
01/08/2559
ตัวแทนฝ่ายสรรหาและคัดเลือกเดินทางเข้าร่วมประชุมที่ประเทศอินเดีย Read more
01/08/2559
กิจกรรมต้อนรับครูผู้นำฯ รุ่นที่ 3 Read more
01/08/2559
สรุปผลการรับสมัครและคัดเลือกครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 Read more
01/08/2559
โครงการของครูผู้นำฯ รุ่นที่ 2 รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ Read more
04/07/2559
ต้อนรับคุณ Rebecca ตัวแทน Extern จาก Teach First Read more
04/07/2559
?Fellow Story : เส้นทางจากนิสิตฝึกงานสู่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง Read more
04/07/2559
คัดเลือกรอบสุดท้าย ครูผู้นำฯ รุ่นที่ 3 Read more
03/07/2559
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ครูผู้นำฯ รุ่น2 ครั้งที่ 6 Read more
03/07/2559
ตัวแทนทีมองค์กรสัมพันธ์เยือนสเปนร่วมประชุม Global Development Conference Read more
01/07/2559
ทีม TNS เยือน Teach For India ร่วมเรียนรู้ TFI Institute Read more
09/06/2559
Fellow Story: เรื่องราวในเทอมที่ 2 ของครูผู้นำฯ รุ่นที่ 2 Read more
09/06/2559
งาน Ideas For Thai Education 2016 ตอนสักวันหนึ่ง? Read more
Page 1 of 6