ความสุขที่เปลี่ยนไป ด้วยหัวใจที่เปลี่ยนแปลง | พรพรรณ โตโภชนพันธุ์ (ครูวรรณ)
จากพนักงานออฟฟิศ สู่หนึ่งในครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ชีวิตและความสุขของพรพรรณ โตโภชนพันธุ์ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากการได้สัมผัสกับอาชีพครูและปัญหาต่างๆ ในระบบการศึกษา Read more
08/12/2560
ความสุขที่เปลี่ยนไป ด้วยหัวใจที่เปลี่ยนแปลง | พรพรรณ โตโภชนพันธุ์ (ครูวรรณ) Read more
11/11/2560
Chance to Change | โค้ชจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง Read more
21/11/2560
Penpals Meet and Greet 2017 | เปิดตัวพี่-น้อง เพื่อนทางจดหมาย Read more
07/11/2560
PEN PAL | เปิดโลกแรงบันดาลใจผ่านจดหมาย Read more
07/11/2560
Master Class | ห้องเรียนรอบรู้กับครูพิเศษ โดย Bank of America Read more
02/11/2560
Ready… Set GOAL! | เริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ Read more
24/10/2560
ตัวแทน ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เยือนโคลอมเบีย ร่วมประชุม Teach For All 2017 Global Conference Read more
31/10/2560
ต้อนรับ Alicia Billing แผนกองค์กรสัมพันธ์ Teach First Read more
18/10/2560
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 4 พร้อมลงสนามขับเคลื่อนการศึกษาคุณภาพ Read more
17/10/2560
EDUCA 2017 | ห้องเรียนที่ "เริ่มจากความเข้าใจ เพื่อไปไกลถึง 4.0" Read more
18/10/2560
ก้าวต่อเพื่อพัฒนาการศึกษา | Evolutionary Passage Read more
17/10/2560
งาน “ร้อยพลังฯ แรกพบ” จัดโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ Read more
10/10/2560
ลองมั้ย ลองดู พร้อมแล้ว ลุยเลย! | ค่ายลองดู 2 พัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต Read more
03/10/2560
"ไปไหนดี"... ดีจนไปได้ไกล Read more
25/09/2560
เปลี่ยนไม้เรียวเป็นไม้คทา “ห้องส่งความสุข” ในแบบของ ตนุภัทร มงคลสิริจันทร์ (ครูปุ๋ง) Read more
21/09/2560
Corporate Forum with Facebook Read more
21/09/2560
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจในงาน “ครูยุคใหม่ สร้างเด็กไทย 4.0” จัดโดยคุรุสภา Read more
23/08/2560
Institute 2017 | ถอดรหัสปัญหา ศึกษาต้นแบบความสำเร็จ Read more
22/08/2560
Institute 2017 | เริ่มต้นเรียนรู้ศาสตร์การพัฒนาแห่ง “แม่ฟ้าหลวง” Read more
18/08/2560
ปฐมนิเทศผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 4 | 2017 Read more
Page 1 of 7