รู้จักองค์กร
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคือปัญหาเชิงระบบที่เกิดขึ้นทั่วโลก นี่คือปัญหาที่เราทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคือปัญหาเชิงระบบที่เกิดขึ้นทั่วโลก
เด็กจากครอบครัวรายได้ต่ำมีโอกาสเพียงหยิบมือที่จะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และถึงแม้จะได้เข้าสู่ระบบการศึกษา โอกาสที่จะประสบความสำเร็จเทียบเท่าเด็กทั่วๆ ไปก็มีเพียงน้อยนิด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้หลายประเทศไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความขัดแย้ง อาชญากรรมและความรุนแรงตามมาเป็นลูกโซไม่รู้จักจบสิ้น นี่คือปัญหาที่เราทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข

Teach For All คือเครือข่ายองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ สักวันหนึ่ง เด็กทุกคนจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เครือข่าย Teach For All ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง Teach For America (ในสหรัฐอเมริกา) และ Teach First (ในสหราชอาณาจักร) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการสร้าง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ปัจจุบันทั้งสององค์กรได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในองค์กรที่คนรุ่นใหม่ต้องการร่วมงานด้วยมากที่สุด

Teach For All มีองค์กรสมาชิกใน 44 ประเทศทั่วโลก ติดตามข้อมูลของประเทศต่างๆ ในเครือข่ายได้ Teach For All