ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคือปัญหาเชิงระบบที่เกิดขึ้นทั่วโลก นี่คือปัญหาที่เราทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข เด็กจากครอบครัวรายได้ต่ำมีโอกาสเพียงหยิบมือที่จะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และถึงแม้จะได้เข้าสู่ระบบการศึกษา โอกาสที่จะประสบความสำเร็จเทียบเท่าเด็กทั่วๆ ไปก็มีเพียงน้อยนิด

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้หลายประเทศไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และความขัดแย้ง อาชญากรรม และความรุนแรงตามมาเป็นลูกโซไม่รู้จักจบสิ้น นี่คือปัญหาที่เราทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข

Teach For All คือเครือข่ายองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ สักวันหนึ่งเด็กทุกคนจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เครือข่าย Teach For All ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง Teach For America (ในสหรัฐอเมริกา) และ Teach First(ในสหราชอาณาจักร) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการสร้าง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ปัจจุบันทั้งสององค์กรได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่ง ในองค์กรที่คนรุ่นใหม่ต้องการร่วมงานด้วยมากที่สุด

Teach For All มีองค์กรสมาชิกใน 48 ประเทศทั่วโลก โดยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีประเทศที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวอย่างประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนิเซีย กัมพูชา เวียดนาม อินเดีย เนปาล บังคลาเทศ จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และ ออสเตรเลีย เป็นเครือข่ายทำงานขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงนักเรียนและผู้นำในภูมิภาค

คุณสามารถติดตามข้อมูลของประเทศต่าง ๆ ในเครือข่ายได้อีกที่เว็บไซต์ Teach For All
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network