ความท้าทาย: การสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และส่งผลกระทบในเชิงระบบ รวมถึงโครงสร้างทางสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เชื่อในทฤษฎีปัญหา (Theory of Problems) ว่าเป็นปัจจัยหลัก 3 ประการที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม

เด็ก 4-5 หมื่นคนที่ครอบครัวมีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาท/ปี ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเรียนไม่ไหว และก้าวเข้าสู่ปัญหาอื่นๆทั้งปัญหายาเสพติด อาชญากรรม จนถึงการเป็นแม่วัยรุ่น

ปัจจัยเชิงระบบ

56% ของห้องเรียนในโรงเรียนประถมมีจำนวนครูเฉลี่ยต่ำกว่า 1 คนต่อห้องเรียน และครู1คนต้องรับภาระการสอนในหลายชั้น และหลายวิชา
(ที่มา Dilaka Lathapipat, world bank group ในหัวข้อ Upgrading Thailand’s economyto version 4.0 will require a more skilled workforce and more R&D)

ปัจจัยทางความเชื่อ

78% ของเยาวชนไทยเกิดความเครียดจากระบบการศึกษาและการปลูกฝังการเลือกอาชีพที่ตนไม่ได้เลือก
(ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI))
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network