วิธีการของเรา
เพราะ “ทรัพยากรมนุษย์” คือพื้นฐานของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เชื่อว่าการศึกษา คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการพัฒนาคน เราจึงมุ่งเน้นสร้างผู้นำที่เข้าใจปัญหาการศึกษาที่แท้จริงผ่านการเป็นครู เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงจากในห้องเรียนสู่สังคม

สรรหาและคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เราสรรหาและคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่มีศักยภาพ ทักษะ และทัศนคติพร้อมต่อการพัฒนาตัวเองและสังคม บุคคลเหล่านั้นมาในหลากหลายช่วงอายุตั้งแต่นักศึกษาที่กำลังจะจบจนถึงผู้ที่ผ่านการทำงานมาแล้ว

พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำผ่านบทบาทครู

ประสบการณ์ผ่านการลงมือทำจากบทบาทการสอนและพัฒนานักเรียน รวมถึงการทำงานร่วมกับคนที่หลากหลาย ทั้งครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จะเป็นสิ่งที่ฝึกฝนความเป็นผู้นำของคุณตลอด 2 ปี ให้เป็นผู้นำที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง

ต่อยอดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบผ่านเครือข่ายศิษย์เก่า

การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบคือเป้าหมายระยะยาวของเรา โดยศิษย์เก่าผู้สำเร็จโครงการฯ จะเป็นเครือข่ายที่กระจายเข้าไปเสริมสร้างและพัฒนาตามภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่ภาคนโยภาย ภาคการศึกษา ภาคนวัตกรรมสังคม และภาคเอกชน เพื่อส่งผลกระทบเชิงบวกกลับมาสู่ห้องเรียน
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network