รู้จักองค์กร

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

เป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ ในการส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 ในนามมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เรามีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาสามารถกำหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีข้อจำกัดที่เกิดจากภูมิหลังทางสังคม เศรษฐกิจ และครอบครัว

เรามุ่งสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่พร้อมผลักดันให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยการสรรหาและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น และความสามารถ เพื่อเป็น “ผู้นำความเปลี่ยนแปลง” ผ่านงานการสอนเป็นเวลา 2 ปี บุคคลเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักเรียนและชุมชนเท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของตนเองและความเข้าใจในปัญหาสังคมไทยอย่างถ่องแท้ ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการสอน 2 ปี จะส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการก้าวไปเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยในระยะยาวจากทุกภาคส่วน

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการลำดับที่ 29 ของเครือข่าย ทีช ฟอร์ ออล ซึ่งเป็นเครือข่ายของกิจการเพื่อสังคม ที่มุ่งบรรเทาความไม่เสมอภาคด้านโอกาสทางการศึกษาในประเทศต่างๆ โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิกมากกว่า 48 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อินเดีย มาเลเซีย จีน และ ฟิลิปปินส์

เราเป็นช่องทางในการสนับสนุนและพลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

ความท้าทาย
สร้างความเท่าเทียม
ผ่านการศึกษา

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และส่งผลกระทบในเชิงระบบ รวมถึงโครงสร้างทางสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เชื่อในทฤษฎีปัญหา (Theory of Problems) ว่าเป็นปัจจัยหลัก 3 ประการที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สักวันหนึ่ง เด็กไทยทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาสามารถกำหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตนเอง

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาออกจากประเทศไทยผ่านการสร้าง “เครือข่ายผู้นำ” ที่เข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน โรงเรียน และในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม

ทีมงานของเรา

มาร่วมมือกับเราในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการร่วมงานกับเรา

รายงาน

ผลการดำเนินงานขององค์กร

เครือข่ายองค์กร

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคือปัญหาเชิงระบบที่เกิดขึ้นทั่วโลก นี่คือปัญหาที่เราทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network