ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 ในนามมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เรามีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมให้ เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาสามารถกำหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีข้อจำกัดที่เกิดจากภูมิหลังทางสังคม เศษฐกิจ และครอบครัว
รู้จักองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
รู้จักองค์กร
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมให้เด็กไทย ทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ
อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ
เรามุ่งสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่พร้อมผลักดัน ให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
อ่านเพิ่มเติม
ความท้าทาย
อ่านเพิ่มเติม
ความท้าทาย
การสร้างความเท่าเทียมการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
ทีมงานของเรา
อ่านเพิ่มเติม
ทีมงานของเรา
มาร่วมมือสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน
อ่านเพิ่มเติม
เครือข่ายองค์กร (TFA)
อ่านเพิ่มเติม
เครือข่ายองค์กร (TFA)
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคือปัญหาเชิงระบบที่เกิดขึ้นทั่วโลก นี่คือปัญหาที่เราทุกคนต้องร่วมแก้ไข
อ่านเพิ่มเติม
รายงาน
อ่านเพิ่มเติม
รายงาน
อ่านเพิ่มเติม