เครือข่ายศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง

ประสบการณ์หลัง 2 ปี กับการสานต่อการผลักดันเชิงระบบในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในหัองเรียน ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ยังต้องการที่จะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงวงกว้างในสังคม เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อระบบ ผู้สำเร็จโครงการฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศิษย์เก่า (Ambassador Network) ที่มีีเป้าหมายร่วมกันในการขจัดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา ด้วยทักษะความเป็นผู้นำ ความเข้าใจถึงปัญหาสังคมอย่างถ่องแท้ จะช่วยผลักดันให้ศิษย์เก่าของโครงการฯ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนต่อไป

ศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น
เส้นทางอาชีพของเครือข่ายศิษย์เก่า
สร้างนวัตกรรมใหม่ในโลกการศึกษา

เส้นทางที่ศิษย์เก่าในเครือข่ายจำนวนมากที่สุด (50-80%) เลือกเดินต่อคือ การทำงานในภาคการศึกษา แต่งานนี้ไม่ได้จำกัดแค่เพียงครูเท่านั้น ยังรวมไปถึงการบริหารสถานศึกษา การริเริ่มระบบโรงเรียนรูปแบบใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย
ริเริ่มนวัตกรรมทางสังคมด้วยตัวคุณเอง

กิจการ/โครงการเพื่อสังคม คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่หลายๆ คนอยากริเริ่มขึ้นมา แต่การจะสร้างกิจการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ไม่ได้ใช้เพียงแค่ทักษะการบริหารธุรกิจเท่านั้น ยังต้องมีความเข้าใจในบริบทของปัญหาอย่างลึกซึ้งอีกด้วย เพราะเหตุนี้ ศิษย์เก่าที่ได้เรียนรู้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของเพื่อนร่วมสังคมด้วยตนเองตลอด 2 ปี และได้พัฒนาทักษะบริหารจัดการอยู่เสมอ จึงมีความพร้อมที่จะริเริ่มกิจการเพื่อสังคมและจุดประกายการเปลี่ยนแปลงต่อไปได้อีกไม่รู้จบ
นำความเปลี่ยนแปลงสู่ภาคธุรกิจ

เพราะการศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐเท่านั้น ศิษย์เก่าในเครือข่าย ทีช ฟอร์ ออล (Teach For All) จำนวนไม่น้อย จึงกำลังนำพลังของภาคธุรกิจมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผ่านกลไกต่างๆ พร้อมกับใช้ทักษะการบริหารจัดการที่ได้เรียนรู้มาจากห้องเรียน มาใช้ในโลกของธุรกิจอีกด้วย
ปฎิรูปการศึกษาผ่านกฎหมายและนโยบาย

จะดีแค่ไหน หากผู้ที่วางรากฐานนโยบายการศึกษา คือผู้ที่เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และสามารถออกแบบนโยบายที่แก้ปัญหาได้จริง มาพบกับศิษย์เก่าที่เลือกสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านนโยบายและกฎหมายเพื่อการศึกษา
ร่วมเป็นหนึ่งพลังสําคัญที่มีส่วนร่วม
ในการเปลี่ยนแปลงนี้
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network