ร่วมงานกับเรา
Want to work on an inspiring and challengingg initiative? come join us and help drive change in thailand.
If you want to make a real difference in the lives of young people, believe that excellent education should be available to all, and have the right skills and experience – we’d love to hear from you. Join our team of leaders and change makers that are making bold decisions and driving change in Thailand.
Campus Leaderโอกาสที่น้องๆนิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพ จะได้ใช้ความสามารถผ่านการเป็นตัวแทนของโครงการ Teach For Thailand ในมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่เพื่อสร้างเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ที่อยากพัฒนาตนเองและการศึกษาไทยไปพร้อมกัน ตลอดระยะเวลาสองภาคการศึกษา โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

โดยน้องๆ จะได้วางแผนและใช้ความรู้ความสามารถ ไอเดียที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์เพื่อสร้างแบรนด์ Teach For Thailand ให้เป็นที่รู้จักในหมู่นิสิตนักศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมและสร้างแคมเปญที่น่าตื่นเต้นในมหาวิทยาลัย เพื่อมีส่วนร่วมกับพันธกิจของ Teach For Thailand และเป็นส่วนสำคัญในการค้นหาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของประเทศไทย
Download [ 441 kb. ]