ข่าวสารและกิจกรรม
Highlight Event - โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6 (2018) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

พร้อมหรือยัง? โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6 (2018) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป
รับสมัคร ผู้นำ เพื่อขับเคลื่อนความเสมอภาคทางการศึกษาไทย

- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำที่กำลังขับเคลื่อนการศึกษา ร่วมกับอีก 48 ประเทศทั่วโลก
- พัฒนาความเป็นผู้นำของคุณผ่านกระบวนการแก้ปัญหาที่ท้าทายผ่านการร่วมมือกับโรงเรียนและชุมชนตลอด 2 ปี
- เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นผ่านการทำจริงตั้งแต่ทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
- สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบร่วมกับเครือข่าย ผ่านบทบาทศิษย์เก่าในภาคส่วนตั้งแต่ภาคการศึกษา ภาคนโยบาย ภาคเอกชน หรือริเริ่มนวัตกรรมสังคมของตนเอง

หากคุณคิดว่า การศึกษาไทยต้องได้รับการพัฒนา และเชื่อว่าการสร้างชาติเริ่มต้นที่การศึกษา
มาร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้วยมือของคุณเอง ผ่านหนึ่งในประสบการณ์ที่ท้าทายที่สุดที่คุณจะได้ท้าทายตนเองตลอด 2 ปีของการทำงาน

สมัครได้แล้ววันนี้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 17 พฤษจิกายน 2561
ศึกษาและลงทะเบียนสมัครโครงการได้ที่ http://www.teachforthailand.org/program.php 
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network