ข่าวสารและกิจกรรม
Highlight Event - บรรยากาศงาน 'รับสมัครคนงานสร้างชาติ'ในวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา มูลนิธิทีชฟอร์ไทยแลนด์ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและแรงบันดาลใจในประเด็นการศึกษาภายใต้ชื่อกิจกรรมรับสมัครคนงานสร้างชาติ โดยจุดประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา หนทางในการแก้ไขปัญหา และเขียนวิธีการที่ตนเองจะเข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นดังกล่าว

 

โดยในงานนั้นประกอบกิจกรรมไปด้วย 3 ส่วนด้วยกันที่จะพาให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจปัญหาการศึกษาอย่างแท้จริง 

สร้างที่ 1: สร้าง “ปัญหา” แล้วหาทางออก

แชร์ปัญหาการศึกษาไทยผ่านบริบทต่าง ๆ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาแล้วเสนอแนวทางแก้ไข ผ่านแนวคิด Theory of Problem สู่ Theory of Change

 

สร้างที่ 2: สร้าง “แรง” บันดาลใจ

ร่วมรับฟังประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลงจากคุณสุวรัตน์ บุญยะรัตพันธ์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Teach For Thailand

 

สร้างที่ 3: สร้าง “สาร” ทักษะการสัมภาษณ์งาน

ฝึกฝนการตอบคำถามและเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้โดนใจกรรมการ ผ่านการจำลองสถานการณ์จริงและการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกม

 

จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางทีมงานได้รับเสียงตอบรับจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี โดยหลายคนได้ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนแนวคิดและความเชื่อที่เป็นประเด็นน่าสนใจให้แก่ผู้ร่วมงานท่านอื่นเช่นกัน และที่สำคัญอย่างยิ่งมันทำให้เราเห็นว่าประเด็นการศึกษาเป็นประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจและคนจากบริบทที่แตกต่างก็มีบทบาทสำคัญในการในการเติมแต่งการทำงานในภาคการศึกษามากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นหลายคนที่มีทักษะเกี่ยวกับด้านกฎหมาย ก็สามารถนำความรู้ของเขานำมาใช้เพื่อทำความเข้าใจปัญหาการศึกษาจากมุมมองนิติศาสตร์ หรือบางคนมีความถนัดด้านการละคร ก็ใช้วิธีการดังกล่าวในการทำความเข้าใจและหาทางออกกับปัญหาในห้องเรียนได้เช่นกัน

 

โดยกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งท้ายการรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6 รอบที่ 2  ทำให้เราปิดตัวเลขใบสมัครในรอบนี้ทั้งหมด 38 ใบและเกือบ 138 การลงทะเบียน และโครงการจะเปิดรับสมัครอีกรอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ อีกครั้ง


ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network