ข่าวสารและกิจกรรม
Highlight Event - Teach For Thailand Career Roadshow 2019


ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ทีมสรรหาผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้จัดงาน Teach For Thailand Career Roadshow 2019 ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ที่กรุงเทพมหานคร สงขลา และเชียงใหม่ โดยได้เสียงตอบรับแสดงความสนใจโครงการอย่างดี ผ่านการลงทะเบียนกว่า 435 คนที่แสดงความสนใจในการเข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6 (2019)

การเดินสายประชาสัมพันธ์ของทีมสรรหาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมจากงาน Jobfair ในมหาวิทยาลัยมหิดล, ต่อเนื่องไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นอกจากนี้ ทีมสรรหาฯ ยังเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด เช่น มหาวิทยาสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดโดยมีทีมงานและศิษย์เก่าในโครงการ รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการในปีนี้ที่ร่วมเป็นกระบอกเสียงในการบอกเล่าถึงเป้าหมายของโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง วิธีการทำงาน และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นหนึ่งในเครือข่ายผู้นำ

เป้าหมายในการรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรอบที่ 3 นี้ วางไว้ที่การได้ใบลงทะเบียน 950 คน และจะเปิดรับสมัครโครงการในรอบที่ 3 นี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนแสดงความสนใจได้ที่ www.teachforthailand.org 


ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network