ข่าวสารและกิจกรรม
Partnership - สร้างอนาคตเริ่มต้นที่ห้องเรียน : DIAMONDS ผู้ช่วยครูสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในยุคดิจิทัล


ผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพครูไทย บริษัท เซอร์ทิส และ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมมือพัฒนาเครื่องมือเอไออัจฉริยะ Data and Impact Assessment, Monitoring, and Development System หรือ “DIAMONDS” เพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนพร้อมสร้างข้อสอบ ตามตัวชี้วัด ช่วยลดภาระงานครูและสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพ นำร่องใช้งานกับนักเรียนกว่า 10,000 คน ครอบคลุม 29 โรงเรียน ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายธี วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด พร้อมด้วย ดร.โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์ Chief Strategy Officer บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และกรรมและเหรัญญิก มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมเปิดงานแถลงข่าว สร้างอนาคตเริ่มต้นที่ห้องเรียน DIAMONDS ผู้ช่วยครูสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในยุคดิจิทัล พร้อมร่วมเสวนาหัวข้อ “จากเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน : DIAMONDS เครื่องมือจุดประกายศักยภาพครูไทย ไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม” นำโดย นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientst & VP of Data Innovation Lab บริษัท เซอร์ทิส จำกัด, ดร.รชยา ศรีสุริฉัน ผู้อำนวยการด้านข้อมูลและผลกระทบ มูลนิธีทีช ฟอร์ไทยแลนด์, นายดลเดช ชึตต์ Data Analyst บริษัท เซอร์ทีส จำกัด และ นางสาววรินทร จิวระประภัทร์ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 4 มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์คุณธี วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการพัฒนาเครื่องมือ DIAMONDS ครั้งนี้ว่า “จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากความมุ่งมั่นของเซอร์ทิสที่จะใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านข้อมูล (data) กับปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence: AI) ของเรามาสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม นอกเหนือจากงานทางด้านธุรกิจ โดยเราได้พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าใจด้านการศึกษาอย่างมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และพนักงานของเราที่ช่วยผลักดัน DIAMONDS ให้เป็นผลผลิตที่สร้างการเรียนรู้ของนักเรียนไทยให้ดีขึ้น โดยการใช้ข้อมูลมาสร้างข้อสอบที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน (Personalized test) เพื่อประเมินการเรียนรู้อย่างตรงจุดที่สุด ในอนาคตเราอยากเห็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับองค์กรอื่นๆ ที่มีแนวคิดในการร่วมกันช่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้การศึกษาของไทยดีขึ้น”ด้าน ดร.รชยา ศรีสุริฉัน ผู้อำนวยการด้านข้อมูลและผลกระทบ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เสริมว่า “ความร่วมมือกับบริษัท เซอร์ทิส ในการพัฒนาคุณภาพการสอนผ่านเทคโนโลยีเอไอเป็นตัวอย่างของการทำงานระหว่างบริษัทเอกชนและองค์กรเพื่อสังคม ที่ทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ จากประสบการณ์ทำงานในโรงเรียนของเราที่เจอความท้าทายในการวัดและประเมินผล เรามองเห็นถึงความเป็นไปได้ของ DIAMONDS ในการต่อยอดไปสู่การสนับสนุนครูทั่วประเทศไทย ผ่านการทดสอบการใช้งานใน 29 โรงเรียนเครือข่าย ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่นักเรียนเกือบ 10,000 คน ภายใต้การดำเนินการของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากทีช ฟอร์ ไทยแลนด์”โดยเครื่องมือ Data and Impact Assessment, Monitoring, and Development System หรือ DIAMONDS เป็นระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ปัจจุบันอยู่ในช่วงปรับปรุงและพัฒนา โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ (1) การสร้างข้อสอบ ทำหน้าที่สร้างข้อสอบตามตัวชี้วัดของหลักสูตรที่ผู้สอนต้องการวัด เพื่อวัดผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน และช่วยให้ผู้สอนสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนของตนได้อย่างเหมาะสม  และ (2) การรายงานผล ทำหน้าที่วิเคราะห์และรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนเป็นรายบุคคลและโดยภาพรวม

ในอนาคตบริษัท เซอร์ทิส และมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีแผนที่จะพัฒนาระบบดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการวัดและประเมินผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อนักเรียนในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาทักษะและลักษณะนิสัยที่จำเป็นของนักเรียนด้วย ซึ่งคาดหวังว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีนี้ และพร้อมที่จะขยายผลไปสู่โรงเรียนและครูทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อไป
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network