ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม
และความเคลื่อนไหว

เรื่องเล่าข่าวสารกิจกรรมภายใน และความเคลื่อนไหวระหว่างองค์กร
Parnership - Master Class ปีที่ 3 กับ Bank of America
“โตขึ้นน้อง ๆ มีความฝันอยากเป็นอะไรบ้าง”
สิ้นเสียงคำถามดังกล่าว นักเรียนห้องม.2/2 ต่างมองหน้ากันไม่พูดอะไร

“พี่อยากให้น้องได้ลองเขียนความฝันหรือเป้าหมายของตัวเอง จะไกลหรือใกล้ตัวไม่เป็นไรอยากให้ทุกคนได้ลองเขียนออกมาก่อน”

บทสนทนาดังกล่าว เป็นสิ่งที่เราได้ยินตลอดช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาในห้องเรียน ‘Master Class’ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว จากจุดเริ่มต้นที่ธนาคารแห่งอเมริกา (Bank of America Merrill Lynch) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของเรามีไอเดียอยากให้พนักงานธนาคารได้ลองมาเป็นครูหนึ่งวัน และเด็กนักเรียนได้เรียนวิชานอกเหนือไปจากที่พวกเขาเคยเจอ
6 ก.ย. 2562
Highlight Event - Teach For All Asia Pacific Regional Alumni Gathering 2019
5 ก.ย. 2562
Highlight Event - ปฐมนิเทศครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6
16 ส.ค. 2562
Highlight Event - สรุปภาพรวมการรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6
2 ส.ค. 2562
Partnership - โครงการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
2 ส.ค. 2562
Partnership - มูลนิธิใจกระทิงร่วมพัฒนาการศึกษาไทยผ่านการสนับสนุนเงินบริจาคแก่มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
18 มิ.ย. 2562
Partnership - สร้างอนาคตเริ่มต้นที่ห้องเรียน : DIAMONDS ผู้ช่วยครูสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในยุคดิจิทัล
14 มิ.ย. 2562
Highlight Event: ปิดรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6 
11 มิ.ย. 2562
Highlight Event - รอบสุดท้าย!! เปิดรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6
29 เม.ย. 2562
Partnership - Bank of America บริจากหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้นกับนักเรียนให้โรงเรียนในโครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
6 เม.ย. 2562
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network