ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม
และความเคลื่อนไหว

เรื่องเล่าข่าวสารกิจกรรมภายใน และความเคลื่อนไหวระหว่างองค์กร
Highlight Event - #LoveThailandGiveEducation
ของขวัญเพื่อสร้างอนาคตประเทศไทย :)
ปีใหม่ปีนี้...ร่วมให้ของขวัญเป็นโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กไทย
1 ธ.ค 2562
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network