ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม
และความเคลื่อนไหว

เรื่องเล่าข่าวสารกิจกรรมภายใน และความเคลื่อนไหวระหว่างองค์กร
Highlight Event - เสียงสะท้อนการเรียนรู้จากน่าน
ในเดือนที่ผ่านมา หนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ที่อยากชวนผู้อ่านไปด้วยกันนั่นคือการไปเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงที่เปียงก่อ จังหวัดน่าน เราอยากชวนทุกคนไปเรียนรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านบันทึกของน้องรัช Extern ของเราจาก Bain & Company ที่ได้มาร่วมการเรียนรู้นี้ผ่านมุมมองจากคนในภาคเอกชน
8 ต.ค. 2562
Parnership - Master Class ปีที่ 3 กับ Bank of America
6 ก.ย. 2562
Highlight Event - Teach For All Asia Pacific Regional Alumni Gathering 2019
5 ก.ย. 2562
Highlight Event - ปฐมนิเทศครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6
16 ส.ค. 2562
Highlight Event - สรุปภาพรวมการรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6
2 ส.ค. 2562
Partnership - โครงการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
2 ส.ค. 2562
Partnership - มูลนิธิใจกระทิงร่วมพัฒนาการศึกษาไทยผ่านการสนับสนุนเงินบริจาคแก่มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
18 มิ.ย. 2562
Partnership - สร้างอนาคตเริ่มต้นที่ห้องเรียน : DIAMONDS ผู้ช่วยครูสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในยุคดิจิทัล
14 มิ.ย. 2562
Highlight Event: ปิดรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6 
11 มิ.ย. 2562
Highlight Event - รอบสุดท้าย!! เปิดรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6
29 เม.ย. 2562
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network