ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม
และความเคลื่อนไหว

เรื่องเล่าข่าวสารกิจกรรมภายใน และความเคลื่อนไหวระหว่างองค์กร
Partnership - มูลนิธิใจกระทิงร่วมพัฒนาการศึกษาไทยผ่านการสนับสนุนเงินบริจาคแก่มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
มูลนิธิใจกระทิงร่วมพัฒนาการศึกษาไทยผ่านการสนับสนุนเงินบริจาคแก่มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จำนวน 6 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทย
18 มิ.ย. 2562
Partnership - สร้างอนาคตเริ่มต้นที่ห้องเรียน : DIAMONDS ผู้ช่วยครูสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในยุคดิจิทัล
14 มิ.ย. 2562
Highlight Event: ปิดรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6 
11 มิ.ย. 2562
Highlight Event - รอบสุดท้าย!! เปิดรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6
29 เม.ย. 2562
Partnership - Bank of America บริจากหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้นกับนักเรียนให้โรงเรียนในโครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
6 เม.ย. 2562
Highlight Event - ปิดรับสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6 รอบที่ 3
5 เม.ย. 2562
Partnership - “ของขวัญปีใหม่จากใจ…ถึงใจ” - Teach For Thailand x GQApparel
1 มึ.ค. 2562
Highlight Event - Teach For Thailand Career Roadshow 2019
1 มึ.ค. 2562
Highlight Event - Jobfair For Summer Internship 2019
19 ก.พ. 2562
Highlight Event - Leadership Development Conference ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
1 ก.พ. 2562
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network