Teach For Thailand Internship Program

เกี่ยวกับ Internship Program
หากคุณเป็นนักศึกษาที่กำลังอยากลองประสบการณ์การทำงานที่ท้าทาย อยากใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะที่มีในระหว่างที่เรียนอยู่ เราขอเชิญชวนให้คุณสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship Program

>> อ่านประสบการณ์การฝึกงานของ Intern ของเราได้ ที่นี่ 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
  • ทักษะการทำงานจริงในองค์กรที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
  • รู้จักกับทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขา
  • ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาสังคม
  • ได้สัมผัส ทำความเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของปัญหาของการศึกษาไทยอย่างที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน
  • บรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและท้าทายกับการทำอะไรใหม่ๆ
  • ใบรับรองการทำงาน (ถ้ายื่นขอ) และเงินสนับสนุนการเดินทางและค่าโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
โครงการ Internship Program เปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากทุกสาขาวิชาชีพ โดยเราจะพิจารณาหัวข้อการทำงานตามความสนใจและความสามารถของผู้สมัคร รวมถึงเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยในกรณีที่เป็นการฝึกงานที่นับเครดิต

ตัวอย่างหัวข้อ Internship
1. Talent Acquisition : Branding & Marketing (Online Content, SEO, Brand Awareness Evaluation), Campus Engagement, Process Optimization & Evaluation, Recruitment Intelligence Research, Human Resource
2. External Relations : School Relations (Operation), Corporate Relations (Communications), Government Relations, Data Management, Copywriter, Event Management, Account Executive Assistant
3. Training & Support : Reseach and Analysis, Operations and Logistics Assistant
4. Information Teachnology/Data management : IT Support, Data Management
5. Operation : Accounting, Finance, Human Resources, Organization Development
6. Creative Design:  Content Writing and Graphic Design
7. Ambassador Network:  Engagement & Alumni Networking
 
ระยะเวลา
เต็มเวลาอย่างน้อย 2 เดือน โดยสามารถสมัครเข้าได้ตลอดทั้งปี

คุณสมบัติและการศึกษา
เป็นนักศึกษา สัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีอยู่
มีความกระตือรือล้น มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
* สำหรับบางตำแหน่ง ต้องมีความรู้เฉพาะทาง เช่น ทักษะด้าน IT 

วิธีการสมัคร
1. ส่ง Resumeและtranscript พร้อมกับหัวข้องานหรือฝ่ายที่สนใจ (สามารถสมัครได้หลายตำแหน่ง)
2. ระบุเหตุผลที่สนใจในการสมัครเข้าร่วมฝึกงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และเหตุผลที่สนใจอยากฝึกงานในตำแหน่งงานนั้นๆ
3. ระบุระยะเวลาที่สามารถฝึกงานได้
4. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ careers@teachforthailand.org โดยทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดสัมภาษณ์ (สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก)
Download [ 187 kb. ]