สินีนาฎ คะมะคต (โมสต์)


การศึกษา
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สอนวิชา
วิทยาศาสตร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
- ประสานงาน Hello World Project ( Art Workshops ) ทุนจาก Heinrich boell stiftung Southeast Asia
- เข้าร่วมโครงการ Freedom of expression in Southeast Asia : Redefining from the ground 2016
- ผู้ช่วย Producer พิธีมอบเข็มประดับไทด์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2013
- Producer Film Fest Odyssey Take 6 งานแสดงภาพยนตร์สาขา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2013
- ประสบการณ์ฝ่าย Sound Effect ละครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- ทำงานด้านผลิตสื่อภาพยนตร์และสารคดี มากกว่า 2 ปี 

" เราอยากเป็นมากกว่าผู้ที่เฝ้าคอยวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาและระบบต่างๆ ในสังคม จึงผลักดันตัวเองเข้ามาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงปัญหานั้นๆ คาดหวังว่าเราจะช่วยเด็กๆ ในการศึกษาได้ไม่มากก็น้อย ในทางกลับกันเด็กๆ ก็ช่วยผลักดันและพัฒนาตัวเราเองไปได้อีกขั้นเช่นกัน"