สุวรัตน์ บุญยะรัตพันธ์ (เมย์)


การศึกษา
ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
- ภาคีเครือข่าย โครงการหนุนเสริมศักยภาพและบูรณาการเครือข่ายเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
- โครงการครูเห็นครู จังหวัดระยอง
- ครูอาสาสมัคร วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดหนองกระบอก จังหวัดระยอง
- รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2560
- ผู้สอนภาษาอังกฤษ (Phonics) โรงเรียนต้นกล้า จังหวัดระยอง
- อาจารย์พิเศษ ในรายวิชา Front Office Operation ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2554-2556
- Guest Service Supervisor & Room Controller โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
- Guest Service Agent โรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa

"ด้วยความรักและความตั้งใจอันดี ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา อยากเห็นการศึกษาไทยเปลี่ยนแปลง พัฒนาดีขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงอยากที่จะเสียสละและอุทิศตน แบ่งปันโอกาสดีๆ ทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ต้องการหรือขาดโอกาส ตอบแทนสังคมและทำมากกว่าหน้าที่เดิมที่เราเคยเป็นอยู่ และเชื่อมั่นว่าภารกิจใน 2 ปีนี้ จะเต็มอิ่มกับคำว่า คุณค่าชีวิตของเราคืออะไร"