วรกันต์ แป้นสุข (มิวส์)


การศึกษา
ปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

สอนวิชา
วิทยาศาสตร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
- หัวหน้านักกีฬาวอลเลย์บอลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ทำงานด้านกิจกรรมสันทนาการให้กับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หัวหน้านักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ทำงานเป็นคุณครูสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถาบันกวดวิชาแอปโซลูทวัน, อีดูแอ็ดโฮม เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

"ผมมีความเชื่อว่าการศึกษาต้องสามารถแสดงถึงความเท่าเทียมกันของบุคคลได้ ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีฐานะเป็นอย่างไร แต่สำหรับการศึกษามันไม่สามารถที่จะแบ่งแยกตามฐานะกันได้ การที่เด็กๆ จะมีอนาคตที่สมบูรณ์แบบได้นั้นการศึกษาจะสามารถช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข"