ฤชานนท์ ชัยเพชร (นนท์)


การศึกษา
ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - ประธานฝ่ายสันธนาการของสโมสรคณะนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
 - นายกสโมสรคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
 - กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำปิง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559
 - ติวเตอร์คณิตศาสตร์ สถาบันพี่พลอยติวเตอร์

"อยากทำให้การศึกษาไทยถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนและสังคมอย่างแท้จริง"