รัฐนันท์ จริยวิลาศกุล (บีม)


การศึกษา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
- ผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557
- หัวหน้านิสิตภาคพาณิชยศาตร์ สาขาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
- ประธานวิชาการและแนะแนวการศึกษา โครงการเส้นทางสู่เส้นชัย จากน้ำใจพี่จุฬาฯ (ค่ายแสงเทียน จุฬาฯ)
- ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการทีมกรีฑา คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นักเรียนแลกเปลี่ยนและเจ้าภาพ โครงการ Bangkok - Seoul Youth Exchange Programme 2014
- นักศึกษาฝึกงานฝ่ายเนื้อหาดิจิทัล และ ผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่าย บริษัท ด็อคคิวมาเนีย จำกัด

"ระหว่างที่ผมกำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2 อยู่ในช่วงปิดเทอม ผมได้มีโอกาสไปทำค่ายวิชาการและแนะแนวการศึกษา ติวข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมน้องระดับชั้นม.ปลาย ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ณ ที่นั่นผมได้รู้จักกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มีอยู่หลายมิติ ซึ่งนอกเหนือจากความยากจนและโอกาสแล้ว ยังมีความเหลื่อมล้ำที่มาในรูปแบบต่างๆ อย่างคุณภาพการศึกษา ทัศนคติ ไปจนถึงระบบต่างๆ ผมจึงสนใจในเรื่องของการศึกษานับแต่นั้น เพราะเห็นว่าเป็นปัญหาที่จะแกล้งทำเป็นไม่เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ผมจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการศึกษาที่ตนเองสนใจ"