สิรามล ตันศิริ (มล)


การศึกษา
ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ2) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สอนวิชา
วิทยาศาสตร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - ทีมพยาบาลเชียร์ ชุมนุมเชียร์และนิเทศน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ปี 2557
 - ประสบการณ์การเข้าร่วมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านชาวปกาเกอะญอ ณ บ้านห้วยฮี้ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 - ประสบการณ์การเป็นนักทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านชาวอาข่า ณ ดอยผาหมี อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 - ทีมบริหาร และหัวหน้าฝ่ายเอกสารของชุมนุมเทคโนโลยีการถ่ายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ตั้งแต่ปี 2556 - 2559

"เราคิดว่าด่านหนึ่งในชีวิตเรา คล้ายๆ ภูเขาลูกใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการเดิน ในมือพวกเราแต่ละคนนั้นมีชีวิตเด็กๆ นับร้อยที่ต้องดูแลพร้อมกับจุดไฟในตัวพวกเขาให้ลุกโชน พาเขาเดินขึ้นไปถึงยอดดอย และให้เขาเดินลงจากเขาสูงชันนี้ได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง ระหว่างทางต้องเหนื่อยเป็นธรรมดา แต่บรรยากาศข้างบนนั้นคงทำให้หายเหนื่อยได้แน่นอน"