พัชริยา ปานสิงห์ (อีฟ)


การศึกษา
ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ1) คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - Project leaders “Self- Awareness Booster Project” โครงการเสริมสร้างทักษะทางจิตสังคมสู่ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชา จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - Buddy for Japanese students SGU-KU-CMU Intercultural Exchange, Chiang Mai University
 - Waitress at ss1254372 and Gallerist at Seescape Gallery
 - Front office Internship at Le Meridien, Chiang Mai
 - Part-Time English Tutor

"อยากพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่มีความเข้าใจในปัญหา และบริบทการศึกษาไทย พร้อมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่สนับสนุนให้เด็กๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเชื่อว่าเด็กๆ ทุกคนสามารถกำหนดทางเลือกชีวิตของตนเองได้ ด้วยการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ว่าเด็กๆ จะต้องเผชิญปัญหา และอุปสรรคเชิงระบบในสังคมก็ตาม"