ณัฐรดี ยิ้มปฐมสกุล (ซัน)


การศึกษา
ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ1) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอนวิชา
วิทยาศาสตร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - รองประธานค่ายแนะแนวธรรมศาสตร์-ชลบุรี ครั้งที่ 1
 - ประสบการณ์ฝึกงานภาคปฏิบัติพัฒนาชุมชนร่วมกับสหทัยมูลนิธิภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 - ประสบการณ์ฝึกงานที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (บ้านบางแค2,บ้านอิ่มใจ,ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง)

"ดิฉันมีความเชื่อว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากในสังคมไทย เพราะหนึ่งปัญหาส่งผลกระทบต่ออีกหลายปัญหาและเมื่อได้มาเห็นวิสัยทัศน์ของโครงการทำให้รู้สึกว่าโครงการนี้กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเป็นเส้นทางที่ทำให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงกับระบบการศึกษาให้มีีคุณภาพและเท่าเทียม ถึงแม้จะเป็นงานที่ท้าทายแต่ก็จะช่วยส่งเสริมให้ดิฉันได้สามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น"