ภูมิพัธน์ จงเจริญยานนท์ (แม็ก)


การศึกษา
ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ2) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ University of Southern Maine ประเทศสหรัฐอเมริกา

สอนวิชา
คณิตศาสตร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - ได้รับทุนการศึกษาของมหาลัย USM เต็มจำนวน ตลอดจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 - เป็นสมาชิกของ Phi Theta Kappa honor society (the international honor society)
 - Senior membership ของชมรม USM students without borders association
 - ควบคุมบริหารกิจกรรม Xposure2016-2017 (แชร์วัฒนธรรมของทุกๆชาติในรั้วมหาลัย)
 - ทำกิจกรรมต่างๆของมหาลัยเพื่อสังคมเช่น Husky day of service
 - ช่วยเหลือดูแลและสนับสนุนเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนของ โครงการ AFS Thailand ที่รัฐ Maine
 - ฝึกงาน management trainee ของ The Grand Four Wings convention hotel

"ตอน ม.2 ผมนั่งลอก Subtitle ภาษาอินโดนีเซีย ของหนังเรื่อง Ice Age ทั้งเรื่อง เพื่อที่จะนำไปส่งให้กับคุณครูวิชาภาษาอังกฤษ เพราะคิดว่านั้นคือภาษาอังกฤษ ตอน ม.4-ม.6 ผมเป็นเด็กหลังห้องที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มภาษาอังกฤษอ่อนมากที่สุด และต้องเรียนพิเศษตลอดจนจบมัธยมปลาย ตอนนั้นผมคิดว่าผมทำไม่ได้ ผมเรียนไม่เก่ง เพราะผมโดนเพื่อนๆและคุณครูตีตราว่าเราเป็นอย่างนั้น ส่วนตัวผมในตอนนี้ คือนักเรียนทุนเต็มจำนวน International Merit Scholarship ของ University of Southern Maine และนักเรียนเกียรตินิยมอันดับ 2 ผมจึงเชื่อในคำพูดที่ว่า เราทุกคนทำได้ ถ้าเราเชื่อมั่นใจตัวเอง พร้อมกับได้รับแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมจากคนรอบข้าง ตัวผมนั้นไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่ง แต่เพียงเพราะผมโชคดีที่ได้รับโอกาสมากมายและไขว่ขว้ามา ผมจึงอยากจะมอบความโชคดีและโอกาสอันมีเกียรติที่ผมเคยได้รับ ให้กับเด็กๆทุกคนในการศึกษาประเทศไทย ผมกำลังเริ่ม "ก่อ"ฝันให้เป็นจริงครับ"