ศศิพร สามนคร (ลูกปลา)


การศึกษา
ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ1) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา
วิทยาศาสตร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - ประธานค่ายอาสาของคณะ หัวหน้าทีมโปรเจคเพื่อพัฒนาชุมชน
 - หัวหน้านิสิตของชั้นปี สตาร์ฟกิจกรรมต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา

"ดิฉันเรียนบริหารทรัพยากรการเกษตรมาแต่เป็นคนที่รักการสอน เห็นปัญหาด้านการศึกษาของไทยมาตลอดและฝันอยากจะให้การศึกษาที่ดีเป็นสิ่งที่เด็กไทยทุกคนเข้าถึงได้และปราศจากความเหลื่อมล้ำ จึงอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนแก้ไขปัญหานี้ ได้พัฒนาเด็กและพัฒนาตัวเอง"