ตุลลิยา สาริบุตร (กุ๊กกิ๊ก)


การศึกษา
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอนวิชา
คณิตศาสตร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - ทูตวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน (ปี 2009-2010)
 - นักเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียน Gymnasium Grootmoor เมือง Hamburg ประเทศ เยอรมนี (เป็นเวลา 1ปี)
 - work and travel ที่ร้านอาหาร Mae Kha Thai , Boston ประเทศ สหรัฐอเมริกา (2015)
 - เจ้าหน้าที่ฝึกงาน สถานกงสุลฟิลิปปินส์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (2016)

"อยากเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านความเลื่อมล้ำในสังคมไทย"