ไซราม ประกายกิจ (ทอมมี่)


การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาปรัชญา การเมือง เเละเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ใบรับรองการทำงานในฐานะรองอุปฯฝ่ายการเมือง (2015)
 - วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : นักกิจกรรมดีเด่น  ( 2556 - 2558 )
 - รัฐสภา : โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ (2558)
 - สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ : สัมนาผู้นำนักศึกษากับอนาคตสังคมไทย (2558)
 - เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานฝึกงานกรรมาธิการ 2 ฝ่ายการเมือง การสื่อสารมวลชน เเละการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้เเทนราษฏร รัฐสภา

"ผมอยากเห็นนักเรียนที่ผมสอนมีความสุขกับการเรียนเเละอยากมาเรียนมากขึ้น นักเรียนๆ อาจจะไม่ต้องมีเกรดที่สวยหรู เเต่ความตั้งใจของผมเพียงเเค่อยากให้นักเรียนๆ เหล่านั้น รักในการหาความรู้ (ต่างจากการเรียน) ในเชิงประจักษ์ ผมอยากเห็นนักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษประจำวันได้ อ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้ เเละที่สำคัญที่สุด ผมอยากให้นักเรียนๆ ได้ซึบซับเเนวทางการหาความรู้ต่อไป ไม่ใช่เเค่ในห้องเรียน"