ริฎวัน อุเด็น (วัน)


การศึกษา
ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ1) เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - รางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 - นักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 - ผู้ประสานงานงานประชุมชุดโครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
 - ผู้อาสาริเริ่มและผู้ร่วมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลนบพิตำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 - ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น ปลูกป่าชายเลน จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
 - หนึ่งในคณะผู้นำเชียร์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

"ผมเคยถามตัวเองว่าเราเรียนหนังสือกันไปทำไม คำตอบของผมในวันนี้คือเพื่อให้ผมมีความคิดและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความหมาย การศึกษาทำให้ผมมีประสบการณ์ มันไม่เพียงแต่จะทำให้ผมเก่งกล้าขึ้นแต่มันทำให้ผมรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นอีกด้วย ผมโชคดีที่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนที่ดี มีพ่อแม่คอยสนับสนุน แต่อีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสเหมือนผมเล่า ผมไม่อยากให้สังคมละทิ้งเด็กพวกนั้น พวกเขาควรได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันกับคนอื่นๆ"