กฤตวัฒน์ วิเศษสุวรรณ (ปััท)


การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
- ผู้นำกลุ่มเล็กๆ โดยในการไปได้ไปสอนหนังสือเด็ก และค้นหาปัญหาชุมชนจากภายใน
- หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ค่าย น่านนี้มีรัก ของ Rotaract
- รองประธานค่าย ค่ายธรรมศาสตร์ ระยอง ครั้งที่ 1


"การสร้างเครือข่ายของคนที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาการศึกษาในระยะยาว นั้นก็คือ การสร้างระบบ โครงสร้าง ที่ยั้งยืนภายในกลุ่มคนที่สนใจด้านการศึกษา"