กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ได้ให้การสนับสนุนโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่รุ่นที่ 2 เป็นต้นมา โดยในปัจจุบันทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา (นำโดยมูลนิธิยุวพัฒน์) ในการให้ครูผู้นำฯ กว่า 18 คน เข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 8 โรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา ในพื้นที่มากกว่า 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครสวรรค์ และอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ยังได้เปิดโอกาสให้ครูผู้นำฯ เข้าฝึกงานเพิ่มประสบการณ์ความเป็นผู้นำ ในช่วงเดือนเมษายนอีกด้วย