Google

ด้วยหนึ่งในเป้าหมายของ Google ประเทศไทยคือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการเชื่อมต่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ Google และ Teach For Thailand จึงได้เป็น Partner รวมกันตั้งแต่ปี 2560 - 2561 ในโปรเจค Google for Education